Menu

V Česku pracuje na vedoucích pozicích pouze 28 % žen

Diverzita je horkým tématem napříč společností. Snaha prosadit ženy do vedoucích pozic stále stoupá. Tento krok k rovnováze podpořili i europoslanci, kteří v listopadu 2022 schválili návrh zavedení kvót týkající se zastoupení žen ve vedoucích pozicích. A jak je to s procentuálním zastoupením mužů a žen u nás? Společnost Datacruit zpracovala Diversity report 2022, který přináší výsledky ze zkoumání diverzity můžu a žen ve vedoucích pozicích. Prohlédněte si nejnovější data a statistiky.

Genderová vyváženost v Česku
Zatímco ostatní evropské země genderovou rovnost podporují, Česko za nimi výrazně pokulhává. Ukazuje to v pořadí desátý výsledek Indexu genderové rovnosti. Během desetiletí se ČR propadla o devět příček na současnou 23. pozici z 28 členských států. Rovnost pohlaví u nás dosahuje 56,2 bodů ze 100. Hůře jsou na tom jen Polsko, Slovensko, Rumunsko, Maďarsko a Řecko.Platy žen jsou u nás stále o 22 % nižší než u mužů. Česko se zpočátku stavělo k otázce žen ve vedení spíše odmítavě, ale situace se pomalu zlepšuje i u nás. Firmy v Česku po vzoru zahraničí začínají postupně obsazovat ženy do vedení společností

Data z Českého statistického úřadu
Nejnovější dostupná data z Českého statistického úřadu říkají, že v roce 2020 působilo na vedoucích pozicích 224,3 tisíce lidí. Z toho žen bylo 28 % a mužů 72 %. Dále je vidět, že se poměr žen vůči mužům na vedoucích pozicích meziročně zvýšil o 1,2 % (v roce 2019 tvořily ženy pouhých 26,8 %). Na druhou stranu se ale počet mužů i žen na vedoucích pozicích snížil 13,3 tisíce lidí. Dramatičtější pokles je vidět u mužů.

TIP!Přečtěte si,co znamená zkratka DEI (diversity, equity, inclusion) a jaký má význam v náboru. 

Výsledky z Diversity Reportu 2022
Datacruit Diversity report přináší výsledky zkoumání diverzity mužů a žen na vedoucích pozicích ve společnostech na území České republiky v roce 2022. Údaje byly získány z veřejných dat sociální sítě LinkedIn, kde bylo pro potřeby reportu identifikováno 500 tisíc žen a 980 tisíc mužů z řad uživatelů této profesní sociální sítě. V Diversity Reportu najdete detailní přehled zastoupení mužů a žen v následujících 8 oborech:

• Informační technologie 
• Lidské zdroje
• Marketing a Advertising
• Bankovnictví, účetnictví a finance 
• Strojírenství
• Právo
• Logistika
• Trh s nemovitostmi

Také LinkedIn potvrdil převahu můžu na vedoucích pozicích. Data jsou sbírány v polovině roku 2022.

Přehled zastoupení mužů a žen napříč obory:

CEO pozice
Ženy na těchto pozicích jsou již seniornějšího zařazení a nejčastěji v oboru působí již více než 10 let. Jsou absolventkami zejména oborů Ekonomika, Business Administration nebo Marketing. Téměř identický trend jako ženy mají na těchto pozicích také muži. Je u nich prokazatelná seniorita vzhledem k tomu, že se v oboru pohybují už více než 10 let.

C-level pozice 
Na úrovni C-level pozic jsou ženy jednoznačnými leadery na pozicích spojených s lidskými zdroji. V dalších pozicích opět daleko zaostávají v poměru s muži.

IT pozice
Ženy v IT pozicích působí nejčastěji 10 a více let a na vedoucí pozici jsou nejčastěji teprve 1-5 let. Muži v IT pozicích také nejčastěji působí více než 10 let, nicméně narozdíl od žen jsou ve vedoucí pozici podstatně delší dobu (1-10 let a více).

Obor HR
Ženy v tomto oboru působí převážně více než 10 let a z toho jsou nejčastěji 1-5 let na vedoucí pozici, a to v nejvyšším počtu u společností Grafton Recruitment, Adecco a CoolPeople. I muži jsou v oboru nejčastěji přes 10 let a z toho jsou na vedoucí pozici od 1-10 let a více. Jejich zastoupení na vedoucích pozicích dominuje u společností LMC, Amazon a ADP.

Obor Marketing a Advertising 

Obor Marketing a reklama je jedním z mála, kde se podíl mužů a žen alespoň trochu vyrovnává (45 % ku 55 %).

 TIP!Stáhněte si ZDARMA Diversity report a prohlédněte si všechna data podrobněji

 Gender v náboru
Jak se nově odsouhlasené směrnice dotknou náboru? Přednost by měl podle jejího znění dostat uchazeč, který má v dané společnosti menší genderové zastoupení, ovšem za podmínky, že je objektivně stejně kvalifikovaný jako kandidát opačného pohlaví. Pohlaví by tedy nemělo být hlavním kritériem.

TIP! Mnozí manažeři firem už dnes chápou důležitost firemní kultury a snaží se o ni pečovat. Přečtěte si i vy o jejím významu a o tom, jak ji můžete nastavit i ve vaší společnosti.

Jsou ženy lepší šéfky?
Podle průzkumů jsou ženy o 34 % lepší při dosahování kompromisů, také o 34 % je u nich větší pravděpodobnost upřímného a etického chování, o 30 % je pravděpodobnější, že poskytnou spravedlivou mzdu a benefity, a že budou lepší v oblasti mentoringu, je pravděpodobnější o čtvrtinu.

Hledání cest, jak podpořit kariérní růst žen a zabezpečit rovnocenné odměňování a příležitosti má proto obrovský smysl. Doufejme, že výše zmíněné kvóty a směrnice pomohou obsadit více žen do vedoucích pozic.

 

Poslední aktualizace úterý, 03 leden 2023 14:09
Petra Brabencová

Petra Brabencová

 

email: petra.brabencova@goodcall.eu

SOCIAL PROFILE
linkedin

 

Přidejte komentář

Ujistěte se, že jste zadali (*) požadované informace pokud není uvedeno jinak. HTML kód není povolen.

Nahoru
  • ČT1
  • Hospodářské noviny
  • Forbes ČR
  • e15
  • Mladá fronta DNES
  • ihned.cz