Menu

ManpowerGroup: Optimismus na trhu práce pokračuje

Tisková zpráva: V rámci průzkumu ManpowerGroup index trhu práce pro čtvrté čtvrtletí 2023 byla všem účastníkům vybraného reprezentativního vzorku 510 zaměstnavatelů v ČR položena otázka: „Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v následujícím čtvrtletí do konce prosince 2023 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?“

Zaměstnavatelé v České republice očekávají ve čtvrtém čtvrtletí roku 2023, že budou převážně navyšovat počty zaměstnanců. 28 % zaměstnavatelů plánuje zvyšovat počet zaměstnanců, 18 % ho bude snižovat. Čistý index trhu práce tak činí 10 procentních bodů. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím index oslabil o 9 procentních bodů a v meziročním srovnání o 1 procentní bod. Pokud se podíváme na Sezonně očištěný index, který pro ČR vykazuje hodnotu 11 procentních bodů, pak je v globálnímměřítkuČeskárepublikanatřetím nejhoršímmístěv oblasti náborových plánů,19bodůpodcelosvětovýmprůměrem.

„Na začátku roku 2023 stál trh práce na pokraji propasti, ale na jaře začaly firmy věřit v pozitivní budoucnost a vrátily se k náborům. Pro mnoho firem je situace nadále složitá a musí snižovat počty zaměstnanců. Převládá ale pozitivní nálada a uvolňovaní zaměstnanci mají velkou šanci rychle najít jiné příležitosti. Pro poslední čtvrtletí roku jsme ale zaznamenali mírný pokles optimismu, který je sice pro toto období obvyklý, ale zpomalení náboru vidíme i po očištění od sezónních vlivů, ” řekla Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká republika. 


Porovnání dle odvětví

Indexv sedmi z devíti českýchodvětvíchukazuje,žezaměstnavateléočekávajíve třetím čtvrtletí2023zvýšenípočtu zaměstnanců.Vesrovnáníspředchozímčtvrtletímtemponáboruoslabilov sedmi odvětvícha posílilo pouze ve dvou.V porovnání se stejným obdobím minulého roku všaktrhpráceoslabil jen ve třech odvětvích.

Odvětvími s nejoptimističtějšími vyhlídkami pro příští čtvrtletí jsou Zdravotní a sociální péče, farmacie a Informační technologie s Čistým indexem trhu práce 30. Oproti minulému čtvrtletí posílily o 16 a 15 procentníchbodů, v meziročním srovnání o 30 a 11procentníchbodů. Nejslabší hodnoty vykazuje odvětví Veřejný a neziskový sektor s Indexem -8, a mezikvartálním poklesem o 10 a meziročním o 8 procentních bodů. 


Porovnání organizací podle velikosti

Optimistické vyhlídky předpovídají pro čtvrté čtvrtletí 2023 všechny čtyři kategorie podle velikosti organizací nicméně oproti minulému čtvrtletí náborové plány oslabily také ve všech čtyřech kategoriích. Nejoptimističtější jsou čeští zaměstnavatelé v organizacích s 50-249 zaměstnanci a hlásí Index trhu práce 13. Optimismus klesá nejpomaleji u velkých podniků.


Regionální srovnání v rámci ČR

Zaměstnavatelé ve všech třech regionech předpokládají v průběhu nadcházejícího čtvrtletí růst trhu práce. V porovnání s předchozím čtvrtletím ale náborové prostředí ve všech regionech oslabilo. V meziročním srovnání oslabila Praha o 10 procentních bodů, Morava a Slezsko a Čechy o 5 posílily. Nejsilnější hodnoty vykazuje region Čechy s indexem 12, oproti minulému čtvrtletí oslabil o 3 procentní body. 


Globální pohled

Společnost ManpowerGroup provedla průzkum mezi celkem 38 833 zaměstnavateli ve 41 zemích. „Z průzkumu vyplývá, že zaměstnavatelé se i nadále potýkají na jedné straně s globálním ekonomickým zpomalením a naproti tomu s obavami z nedostatku talentů. V důsledku toho je hlavním rysem indexu trhu práce pro čtvrté čtvrtletí 2023 větší opatrnost, ” říká Jaroslava Rezlerová.

Ve 4. čtvrtletí 2023 globální náborové plány nadále pomalu, ale jistě rostou, a to již čtvrté čtvrtletí v řadě. Zaměstnavatelé očekávají růst počtu zaměstnanců o něco rychlejší než v minulém čtvrtletí, což se odráží v sezonně očištěném indexu trhu práce, který posílil z 28 na 30. Index trhu práce je nyní na stejné úrovni jako v předchozím roce a od 4. čtvrtletí 2022 se zvýšil o 1 procentní bod. Zdá se, že z globálního hlediska se zaměstnavatelé snaží dosáhnout opatrné rovnováhy mezi obavami z pomalého hospodářského růstu a rostoucí poptávkou po talentech. Výsledkem je relativně stabilní index trhu práce, a to jak mezičtvrtletně, tak meziročně.


O průzkumu ManpowerGroup index trhu práce


Průzkum probíhá více než 60 let a za tuto dobu se stal jedním z nejdůvěryhodnějších průzkumů náborové aktivity na světě. ManpowerGroup index trhu práce je založen na dotazování více než 38 000 zaměstnavatelů z veřejného i soukromého sektoru napříč 41 zeměmi a je považován za vysoce důvěryhodný ekonomický indikátor.

Průzkum ManpowerGroup index trhu práce nyní probíhá v těchto 41 zemích a oblastech světa: Argentina, Austrálie, Belgie, Brazílie, Česká republika, Čína, Francie, Finsko, Guatemala, Hongkong, Indie, Irsko, Itálie, Izrael, Japonsko, Jihoafrická republika, Kanada, Kolumbie, Kostarika, Maďarsko, Mexiko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Panama, Peru, Polsko, Portoriko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Singapur, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tchaj-wan, Turecko, Velká Británie a Spojené státy americké.

 

Další výsledky průzkumu ManpowerGroup index trhu práce budou zveřejněny 12. prosince 2023.

 

Více informací o průzkumu a detailní výsledky všech zemí najdete na stránkách www.manpowergroup.cz/pruzkumy


O společnosti ManpowerGroup

 

Společnost ManpowerGroup™ (NYSE: MAN) je téměř 70 let světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus zaměstnance a pomáhají jejím klientům dosáhnout svých cílů a zvýšit svoji konkurenceschopnost. Skupina společností ManpowerGroup, fungující pod značkami Experis™, Manpower®, ManpowerGroup™ Solutions a Right Management®, pomáhá klientům ve více než 75 zemích a oblastech zlepšit výkonnost jejich pracovníků, a to již více než 70 let. ManpowerGroup byla v roce 2023 již počtrnácté jmenována jednou ze světových nejetičtějších společností, a posílila tím svoji pozici jako nejdůvěryhodnější společnost ve svém oboru.


ManpowerGroup v České republice

V České republice se ManpowerGroup každý měsíc stará o personální a mzdovou agendu pro téměř 12 000 zaměstnanců, které vyhledal a kteří pracují u jeho klientů. V roce 2022, díky své síti 35 poboček, ManpowerGroup našel pro 1 200 klientů 24 000 nových zaměstnanců.

 
----------------------------------------------------------------------------------

S dodatečnými dotazy a požadavky se neváhejte obrátit na:

Dana Samková, mobil: 777 648 997, e-mail: dana@seteva.cz

 


Praha, 12. září 2023 – Společnost ManpowerGroup Česká republika dnes zveřejnila výsledky průzkumu „ManpowerGroup index trhu práce“ pro čtvrté čtvrtletí roku 2023. 


V rámci průzkumu ManpowerGroup index trhu práce pro čtvrté čtvrtletí 2023 byla všem účastníkům vybraného reprezentativního vzorku 510 zaměstnavatelů v ČR položena otázka: „Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v následujícím čtvrtletí do konce prosince 2023 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?“


Zaměstnavatelé v České republice očekávají ve čtvrtém čtvrtletí roku 2023, že budou převážně navyšovat počty zaměstnanců. 28 % zaměstnavatelů plánuje zvyšovat počet zaměstnanců, 18 % ho bude snižovat. Čistý index trhu práce tak činí 10 procentních bodů. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím index oslabil o 9 procentních bodů a v meziročním srovnání o 1 procentní bod. Pokud se podíváme na Sezonně očištěný index, který pro ČR vykazuje hodnotu 11 procentních bodů, pak je v globálním měřítku Česká republika na třetím nejhorším místě v oblasti náborových plánů, 19 bodů pod celosvětovým průměrem.


„Na začátku roku 2023 stál trh práce na pokraji propasti, ale na jaře začaly firmy věřit v pozitivní budoucnost a vrátily se k náborům. Pro mnoho firem je situace nadále složitá a musí snižovat počty zaměstnanců. Převládá ale pozitivní nálada a uvolňovaní zaměstnanci mají velkou šanci rychle najít jiné příležitosti. Pro poslední čtvrtletí roku jsme ale zaznamenali mírný pokles optimismu, který je sice pro toto období obvyklý, ale zpomalení náboru vidíme i po očištění od sezónních vlivů, ” řekla Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup Česká republika. 


Porovnání dle odvětví 

Index v sedmi z devíti českých odvětvích ukazuje, že zaměstnavatelé očekávají ve třetím čtvrtletí 2023 zvýšení počtu zaměstnanců. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím tempo náboru oslabilo v sedmi odvětvích a posílilo pouze ve dvou. V porovnání se stejným obdobím minulého roku však trh práce oslabil jen ve třech odvětvích. 

Odvětvími s nejoptimističtějšími vyhlídkami pro příští čtvrtletí jsou Zdravotní a sociální péče, farmacie a Informační technologie s Čistým indexem trhu práce 30. Oproti minulému čtvrtletí posílily o 16 a 15 procentních bodů, v meziročním srovnání o 30 a 11 procentních bodů. Nejslabší hodnoty vykazuje odvětví Veřejný a neziskový sektor s Indexem -8, a mezikvartálním poklesem o 10 a meziročním o 8 procentních bodů. 


Porovnání organizací podle velikosti

Optimistické vyhlídky předpovídají pro čtvrté čtvrtletí 2023 všechny čtyři kategorie podle velikosti organizací nicméně oproti minulému čtvrtletí náborové plány oslabily také ve všech čtyřech kategoriích. Nejoptimističtější jsou čeští zaměstnavatelé v organizacích s 50-249 zaměstnanci a hlásí Index trhu práce 13. Optimismus klesá nejpomaleji u velkých podniků.

 

Regionální srovnání v rámci ČR

Zaměstnavatelé ve všech třech regionech předpokládají v průběhu nadcházejícího čtvrtletí růst trhu práce. V porovnání s předchozím čtvrtletím ale náborové prostředí ve všech regionech oslabilo. V meziročním srovnání oslabila Praha o 10 procentních bodů, Morava a Slezsko a Čechy o 5 posílily. Nejsilnější hodnoty vykazuje region Čechy s indexem 12, oproti minulému čtvrtletí oslabil o 3 procentní body. 


Globální pohled

Společnost ManpowerGroup provedla průzkum mezi celkem 38 833 zaměstnavateli ve 41 zemích. „Z průzkumu vyplývá, že zaměstnavatelé se i nadále potýkají na jedné straně s globálním ekonomickým zpomalením a naproti tomu s obavami z nedostatku talentů. V důsledku toho je hlavním rysem indexu trhu práce pro čtvrté čtvrtletí 2023 větší opatrnost, ” říká Jaroslava Rezlerová.

Ve 4. čtvrtletí 2023 globální náborové plány nadále pomalu, ale jistě rostou, a to již čtvrté čtvrtletí v řadě. Zaměstnavatelé očekávají růst počtu zaměstnanců o něco rychlejší než v minulém čtvrtletí, což se odráží v sezonně očištěném indexu trhu práce, který posílil z 28 na 30. Index trhu práce je nyní na stejné úrovni jako v předchozím roce a od 4. čtvrtletí 2022 se zvýšil o 1 procentní bod. Zdá se, že z globálního hlediska se zaměstnavatelé snaží dosáhnout opatrné rovnováhy mezi obavami z pomalého hospodářského růstu a rostoucí poptávkou po talentech. Výsledkem je relativně stabilní index trhu práce, a to jak mezičtvrtletně, tak meziročně.


Další výsledky průzkumu ManpowerGroup index trhu práce budou zveřejněny 12. prosince 2023.O průzkumu ManpowerGroup index trhu práce


Průzkum ManpowerGroup index trhu práce se provádí každé čtvrtletí za účelem sledování plánů zaměstnavatelů snížit nebo zvýšit počet zaměstnanců během následujícího čtvrtletí. Česká republika je jednou ze 41 zemí, ve které průzkum probíhá. 


Průzkum probíhá více než 60 let a za tuto dobu se stal jedním z nejdůvěryhodnějších průzkumů náborové aktivity na světě. ManpowerGroup index trhu práce je založen na dotazování více než 38 000 zaměstnavatelů z veřejného i soukromého sektoru napříč 41 zeměmi a je považován za vysoce důvěryhodný ekonomický indikátor.


Průzkum ManpowerGroup index trhu práce nyní probíhá v těchto 41 zemích a oblastech světa: Argentina, Austrálie, Belgie, Brazílie, Česká republika, Čína, Francie, Finsko, Guatemala, Hongkong, Indie, Irsko, Itálie, Izrael, Japonsko, Jihoafrická republika, Kanada, Kolumbie, Kostarika, Maďarsko, Mexiko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Panama, Peru, Polsko, Portoriko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Singapur, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tchaj-wan, Turecko, Velká Británie a Spojené státy americké.


Více informací o průzkumu a detailní výsledky všech zemí najdete na stránkách www.manpowergroup.cz/pruzkumy/


O společnosti ManpowerGroup

Společnost ManpowerGroup™ (NYSE: MAN) je téměř 70 let světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus zaměstnance a pomáhají jejím klientům dosáhnout svých cílů a zvýšit svoji konkurenceschopnost. Skupina společností ManpowerGroup, fungující pod značkami Experis™, Manpower®, ManpowerGroup™ Solutions a Right Management®, pomáhá klientům ve více než 75 zemích a oblastech zlepšit výkonnost jejich pracovníků, a to již více než 70 let. ManpowerGroup byla v roce 2023 již počtrnácté jmenována jednou ze světových nejetičtějších společností, a posílila tím svoji pozici jako nejdůvěryhodnější společnost ve svém oboru.


ManpowerGroup v České republice

V České republice se ManpowerGroup každý měsíc stará o personální a mzdovou agendu pro téměř 12 000 zaměstnanců, které vyhledal a kteří pracují u jeho klientů. V roce 2022, díky své síti 35 poboček, ManpowerGroup našel pro 1 200 klientů 24 000 nových zaměstnanců.


-----------------------------------------------------------------------------------

S dodatečnými dotazy a požadavky se neváhejte obrátit na:

Dana Samková, mobil: 777 648 997, e-mail: dana@seteva.czPoslední aktualizace čtvrtek, 14 září 2023 13:11
Petra Brabencová

Petra Brabencová

 

email: petra.brabencova@goodcall.eu

SOCIAL PROFILE
linkedin

 

Přidejte komentář

Ujistěte se, že jste zadali (*) požadované informace pokud není uvedeno jinak. HTML kód není povolen.

Nahoru
  • ČT1
  • Hospodářské noviny
  • Forbes ČR
  • e15
  • Mladá fronta DNES
  • ihned.cz