Menu

Co má společného štěstí a HR?

Zdá se to jako nesourodá kombinace. Na jedné straně emocionální stav spojený s osobním pohodlím a na druhé straně odvětví zabývajícím se náborovými procesy, personálním rozvojem a firemním prostředím. Překvapivě mají štěstí a HR více společného, než by si člověk mohl myslet. Jak jsou tyto dvě oblasti propojeny a proč je to pro každou organizaci důležité?


Štěstí není pouze individuální emocí, ale má přímý vliv na osobní produktivitu. Když se zaměstnanci cítí spokojení a motivovaní, pracují efektivněji a s větším nasazením. To má pozitivní dopad na výkonnost celé organizace. 


HR může pocit štěstí zaměstnanců dost ovlivnit, ať už podporou jejich profesního rozvoje, zlepšováním pracovních podmínek a vytváření pozitivní firemní kultury. 


Samotné HR však nezmůže zázraky. Je třeba, aby bylo úzce propojeno s vedením firmy a jednalo v souladu s ním. Je to lídr, od kterého přicházejí hlavní impulzy směrem k zaměstnancům a nastavení lídra se pak odráží v kultuře a stylu fungování firmy.


Způsob vedení odráží vnitřní nastavení lídra. Pokud je on štastný, vyzařuje to i navenek a přitahuje do firmy podobně nalazené zaměstnance. Firmy, které nabízejí prostředí, ve kterém se lidé cítí šťastní, mají konkurenční výhodu při přilákání talentovaných jedinců. Šťastní zaměstnanci budou také více motivovaní zůstat ve firmě a přispívat k jejímu růstu.


Příkladem takto nastaveného lídra může být Jan Vlachynský, zakladatel Lidí z Baru, který staví na důvěře, spolupráci a podpoře zaměstnanců. Jeho přístup k vedení podporuje štěstí a růst týmu.


Nizozemská společnost Buurtzorg zabývající se domácí péčí je příkladem takzvané tyrkysové organizace. Zaměstnanci mají více svobody ve svém pracovním procesu a rozhodování, což vede ke zvýšení jejich spokojenosti a péči o pacienty na vyšší úrovni.


HR může aktivně pracovat na podpoře dobrých mezilidských vztahů, eliminaci stresu a sledovat vyváženost pracovního a soukromého života zaměstnanců. Když je pracovní prostředí zdravé a přátelské, má to vliv na pohodu zaměstnanců a jejich pocit štěstí. Pro vytváření pozitivního pracovního prostředí je důležitá schopnost rozumět emocím zaměstnanců a pracovat s nimi. HR profesionálové s vysokou emocionální inteligencí jsou schopni lépe komunikovat, řešit konflikty a budovat pozitivní vztahy.


Mark C. Crowley ve své knize zdůrazňuje význam empatie a emocionální inteligence ve vedení. Poukazuje na to, že vedoucí pracovníci, kteří dokáží pracovat s emocemi svých týmů a vytvářet pozitivní pracovní prostředí, dosahují lepších výsledků.


Zpětná vazba a měření spokojenosti zaměstnanců pomáhají identifikovat oblasti, kde lze zlepšit pracovní podmínky a zvýšit štěstí zaměstnanců. Psycholožka Olga Vlachynská zdůrazňuje, že vytváření psychologického bezpečí v pracovním prostředí je klíčové pro štěstí a pohodu zaměstnanců. Když se lidé cítí bezpečně, jsou ochotnější sdílet myšlenky a přispívat k inovaci.


Organizace, které kladou důraz na štěstí svých zaměstnanců, často také dbají na udržitelnost a společenskou odpovědnost. To je další oblast, kde se HR může podílet na tvorbě pozitivního vlivu na svět a naši planetu. Příkladem může být firma Sonnentor, která je známá nejen svými bio-bylinkovými produkty, ale také svou pozitivní firemní kulturou. Zaměstnanci Sonnentoru jsou motivováni pracovat v prostředí, které podporuje udržitelnost a šťastný životní styl. Firma aktivně propaguje společenskou odpovědnost a respekt vůči přírodě.


Vytváření pracovního prostředí, ve kterém se zaměstnanci cítí šťastní, je investicí do budoucnosti firmy. Ideální je vytvořit takové prostředí, díky kterému se lidé budou těšit do práce každý den. 


To je i hlavní myšlenkou nadcházející konference Happiness@Work Live!, na které se řečníci z různých oblastí podělí o praktické zkušenosti, které s budováním štěstí v práci mají. Účastníci se dozvědí, jak lze vytvořit pozitivní firemní kulturu, podporovat spokojenost zaměstnanců a jaké jsou nové trendy v oblasti HR. 


Konference Happiness@Work Live! je založena na přesvědčení, že pro dosažení úspěchu a udržitelnosti je nezbytné přehodnotit stávající myšlení a odstranit zastaralé zvyky

Této změny může být dosaženo prostřednictvím rozvoje nových dovedností, které lze procvičovat pomocí různých zážitkových aktivit, jejichž ochutnávka je nezbytnou součástí konference. 


Pro skutečnou změnu totiž samotná inspirace nestačí. Mnohem větší dopad má, když si můžeme věci vyzkoušet na vlastní kůži a získat poznatky a praktické nástroje, které pomohou dosáhnout výjimečných výsledků. Zároveň je to příležitost k propojení se a sdílení zkušeností s ostatními účastníky.


Konference Happiness@Work Live! se letos spojí s legendárním talk-show eventem Culture Rocks


Na účastníky tedy čeká doslova festival štěstí. 2 stage, EXPO zóna, zážitkové aktivity, večerní after-party! A to vše bude doprovázené skvělým cateringem.


Nemáte možnost dorazit 19. 10. 2023 do pražského Kongresového centra? Nabízí se alternativa v podobě streamu, díky kterému přenesete konferenci přímo do vaší firmy. Můžete si vytvořit pohodlné prostředí a věnovat čas společnému sledování inspirativních řečníků. Podnětná témata mohou vyvolat diskuzi o aktuální situaci ve vaší společnosti a pomoci nalézt způsoby, jak zvýšit pracovní štěstí i u vás.

Přidejte komentář

Ujistěte se, že jste zadali (*) požadované informace pokud není uvedeno jinak. HTML kód není povolen.

Nahoru
  • ČT1
  • Hospodářské noviny
  • Forbes ČR
  • e15
  • Mladá fronta DNES
  • ihned.cz