Menu

Jak využít chatboty v recruitmentu

Jedním ze současných trendů automatizace jsou chatboty, které si své místo našly už i v recruitmentu. Jak můžou náborářům ulehčit práci a opravdu se je vyplatí implementovat? To jsme pro vás sepsali v článku.

Chatbot je zkratkou pro „chat robot“. Jedná se o počítačový program, který simuluje lidskou konverzaci nebo chatování skrze umělou inteligenci. Chatbot se obvykle používá pro konkrétní účel, nikoliv pro celý rozsah lidské komunikace. Jeho typické využití najdeme např. v aplikacích, call centrech, zákaznických podporách e-shopů apod.

Nejdůležitějším aspektem botů je jejich záměr. To v jednoduchosti znamená, že zvládne vše, na co je naprogramovaný. Pokud je bot naprogramovaný například na nastavování teploty v obýváku, asi ho nepřemluvíte, aby ztlumil osvětlení. 

Jaké byly dříve odezvy na chatbota?

Zpočátku byla zpětná vazba na chatboty bohužel negativní. Uživatelé byli komunikací spíše frustrováni, a to oprávněně. Necítili se pochopení, protože chatbotům chyběla schopnost NLU (= Natural Language Understanding), tj. porozumění přirozenému jazyku. Spoustě raným chatbotům chybělo poskytnutí všemožné pomoci, kterou daný spotřebitel potřeboval. To se ovšem změnilo. Dnešní chatboti jsou vybaveni nejen správnými schopnostmi AI (= umělá inteligence), ale také přívětivějším designem a zpřesněním odborných znalostí chatbotu.

Standardní nábor nových zaměstnanců vs. nábor s chatbotem

Jak vypadá standardní nábor?

Nejdříve zaměstnanci personálního oddělení ručně prochází zaslané (ne vždy kvalitní) životopisy a z nich tvoří databázi vhodných adeptů. Ty pak postupně obvolávají, obepisují či zvou na osobní pohovor. Také se vám zdá být tento proces zdlouhavý a neefektivní?

Přesně v těchto chvílích může být skvělým pomocným pracovníkem právě chatbot.

Nábor s chatbotem:

Zatímco HR specialisté musí hledat, zkoušet, oslovovat, evidovat a archivovat, chatbot zvládne více rutinních činností najednou. Může mluvit s jednou osobou prostřednictvím e-mailu, s jinou prostřednictvím SMS nebo přes sociální sítě jako je LinkedIn.

Některá běžná využití chatbotů zahrnují shromažďování základních informací o kandidátech, jako je vzdělání nebo minulé zkušenosti, kladení screeningových otázek o kvalifikaci kandidátů a následné hodnocení na základě těchto indikátorů. Jsou také neuvěřitelně užiteční pro zodpovězení často kladených otázek, které kandidáti obvykle mají. Dokonce pracují tak soběstačně, že spojí vhodné kandidáty s náboráři nebo uspořádají pohovory či schůzky.

Když se zamyslíme nad procesem přijímání, je jen malé procento kandidátů, které se dočká pozitivní interakce. Ale co ti, kteří nemají to štěstí? Zde by mohl být nápomocný chatbot, který nahradí náboráře a ušetří mu čas tím, že obepíše zbylé kandidáty, aby nebyli opomíjeni, jak se to tak čas od času stává.

shutterstock 777587719 1

Je tedy nějaká nevýhoda chatbota?

Nevýhoda chatbotu spočívá v přetrvávajícím nedostatku lidského vnímání. Ten se projeví například nemožností identifikovat sarkasmus či žert. Avšak téměř všechny tyto věci lze vylepšit časem a dostatkem dat.

Co říká průzkum?

Zatímco ne všichni náboráři používají chatbot, většina spotřebitelů ano. Podle průzkumu Userlike se až 80 % dotázaných respondentů někdy setkalo s chatbotem. 75 % těch, kteří uvedli, že se s chatbotem nikdy nesetkali, bylo starších 45 let. To není velkým překvapením, protože z jiných studií vyplývá, že mladší generace jsou otevřenější k používání nových technologií.

Když byli respondenti požádáni o hodnocení nejlepší vlastnosti chatbota, 68 % respondentů uvedlo rychlost odezvy a možnost pomoci mimo běžné provozní hodiny. Více než polovina respondentů (54 %) chce, aby chatboti dali jasně najevo, že jsou boti. Pouhých 9 % si myslí, že by společnosti neměly používat chatbota vůbec.

Jiná studie (Worldpay) zjistila, že 15 % amerických spotřebitelů provedla nákup s pomocí chatbota a 81% z nich prohlásilo, že by to rádi zopakovali.

Také americká softwarová společnost Salesforce zjistila, že 58 % zákazníků tvrdí, že nově vznikající technologie, jako jsou chatboti či hlasoví asistenti, mění jejich očekávání od společností. Podle Juniper Research se počet maloobchodních interakcí s chatboty zvýší do roku 2023 téměř 10krát. Celkový maloobchodní prodej prostřednictvím chatbotů vzroste na 112 miliard dolarů, což je více než 15násobek dnešního čísla 7,3 miliardy dolarů.

Chatboti se vyvinuly do takové míry, že je spotřebitelé rádi používají - právě to vede k rostoucím očekáváním. Když vše správně funguje, zákazníci shledávají chatboty rychlými, zábavnými a přátelskými. Díky zpětné vazbě od uživatelů byly uvedeny 3 nejdůležitější vlastnosti, které by zvláště účinný chatbot neměl postrádat: měl by být poučný, rychlý a snadný.

Jací chatboti existují?

V současnosti používají náboráři 9 hlavních služeb chatbotů (těmi jsou např. Mya, Job Pal a Ari, z českých firem potom šéfbot). Jiné společnosti si vytvořily svého vlastního chatbota, který „žije“ přímo v jejich proprietární platformě ATS. Jeden proprietární náborový software je CEIPAL, který nabízí chatboty orientované na náboráře zabudované přímo do platformy ATS. Hluboká automatizace poskytuje zvýšenou produktivitu a šetří čas pomocí jednoduchého rozhraní příkazového řádku.

Díky možnosti požádat chatbota o zodpovězení otázek mohou náboráři zkrátit čas strávený kontrolou úkolů tím, že požádají o shrnutí a získají konsolidované odpovědi bez nutnosti ručního vyhledávání v ATS. Tím, že je zabudovaný přímo v ATS, může jakákoliv společnost dál používat svého klientského chatbota zatímco využívá interního chatbota CEIPAL k osobním úkolům. Chatboty lze dokonce nakonfigurovat tak, aby spolupracovaly, takže informace shromážděné od klienta jedním z nich mohou být předávány náboráři prostřednictvím jiného.

Chatboty nás utvrzují v tom, že automatizace rutinních činností má smysl a můžou se stát ideálním pomocníkem v sektoru, jakým je HR.

Zdroje: https://www.userlike.com/en/blog/consumer-chatbot-perceptions

Poslední aktualizace úterý, 04 květen 2021 11:35

Přidejte komentář

Ujistěte se, že jste zadali (*) požadované informace pokud není uvedeno jinak. HTML kód není povolen.

Nahoru
  • ČT1
  • Hospodářské noviny
  • Forbes ČR
  • e15
  • Mladá fronta DNES
  • ihned.cz