Menu

Online assessment centra v recruiterské praxi

Pandemie covid-19 přinutila celý svět fungovat téměř výhradně v online prostoru. To se týká nejen náboru jako takového, ale i tzv. assessment center. V dnešním článku se dozvíte, jak assessment centra reálně fungují v online podobě a také vám dáme několik tipů na konkrétní zadání úkolů v assessment centrech.

Jak fungují online assessment centra (AC)

Cílem online AC je stejně jako u jejich offline verzí vyhodnotit schopnosti, dovednosti, silné, slabé stránky a chování kandidáta. To vše lze posuzovat formou individuálních nebo skupinových metod. Ty je možné zajistit pomocí online aplikací jako např. breakout rooms, které umožní uzavřít kandidáty do virtuálních místností. Tam mohou pracovat buďto ve skupinách nebo individuálně. 

 

Obecně online AC probíhají například prostřednictvím Zoom, Teams, Google Meet a jiných aplikacích.

Specifika Online AC

1.     Spojení po celém světě

Díky online prostoru se můžete prakticky spojit kdykoli a s kýmkoli po celém světě. To je skvělým řešením zejména, pokud sestavujete tým, který bude pracovat jen vzdáleně nebo na home office. Kandidátům také odpadají časové a finanční náklady, které by jinak vynaložili na cestu.

 

TIP! Přečtěte si, jak využívat videodotazníky a chatboty v náboru. 

 

2.     Testování technologických zdatností

Účastníci online AC nejčastěji “pracují” prostřednictvím různých aplikací nebo softwarů na úkolech, které vyžadují určitou technickou zdatnost. Můžete tak dát prostor kandidátovi ukázat, jak se dá s týmem kreativně pracovat i v online prostředí.

 

3.     Automatické vyhodnocování

Protože úkoly v rámci AC jsou vytvářeny v online prostředí, také jejich vyhodnocování probíhá velmi jednoduše a automaticky. Pro manažera nebo personalistu to znamená značnou úsporu času a nákladů spojených s vyhodnocováním.

 

4.   Chybějící puzzlíky do skládačky

Co však v online prostředí chybí,je možnost pozorovat chování kandidátů během přestávek. Baví se s ostatními? Odešel někdo ven na vzduch? Snaží se navázat kontakt s hodnotiteli? Sedí sami a snaží se být spíše nepozorováni? I takové věci mohou často při obsazování různých pozic hrát roli.

Zadání úkolů v AC 

Než se pustíte do vymýšlení úkolů, udělejte si představu o tom, jaké kompetence u kandidátů zaměstnavatel požaduje. Standardně společnosti chtějí ověřit, jestli kandidáti disponují takovými kompetencemi jako jsou: 

- smysl pro týmovou práci,

- jejich přístup k řešení problémů a dosažení výsledků,

- úroveň orientace na zákazníka,

- komunikační a interpersonální dovednosti,

- vůdčí a vyjednávací schopnosti. 

 Vše samozřejmě v závislosti na pracovní roli.

Příklady úkolů v AC

Obecně lze úkoly nebo cvičení v rámci online AC rozdělit na dvě skupiny, a to na aktivity, které mapují osobnost uchazeče (například hraní rolí, skupinový úkol či osobnostní dotazníky) a ty, které poměřují jejich kognitivní schopnosti, tedy například pečlivost, inteligenci, prostorovou představivost nebo jiné (testy numerického uvažování, testy abstraktního myšlení apod.).

 

Hraní rolí

 

Při této aktivitě uchazeči předstírají imaginární scénář, který přesně odráží situaci běžného pracovní dne na pozici, o níž se ucházejí. 

 

Cvičení má následující postup: účastníci dostanou instruktážní dokument, který nastiňuje scénář a jeho cíle. Na přípravu mají 20-30 minut. Následně hodnotitel zahájí hraní rolí. Hodnocení podléhá výkon a zpětná vazba. Příkladem hrané situace by mohl být například rozhovor s rozzlobeným zákazníkem nebo interní vyjednávání.

 

„In-tray“ či „In-basket“ cvičení včetně skutečných příkladů

 

Jedná se o obchodní simulaci, kde mají kandidáti roli zaměstnance a musí se vypořádat s pracovní zátěží typického dne. Toto cvičení obvykle měří analytické delegační schopnosti, komunikační a písemné dovednosti a obchodní prozíravost. Účelem cvičení je ověřit, jak kandidáti:

 

 

- efektivně využívají svůj čas a zdroje,

- nakládají s pracovní zátěží,

- identifikují a řeší klíčové problémy,

- komunikují s ostatními kolegy / účastníky AC.

 

Zadání in-tray cvičení může vypadat následovně: „Právě jsi se vrátil do práce po dvoutýdenní dovolené. Váš kolega, který vás během vaší nepřítomnosti kryl, zanechal na vašem stole hromadu práce označenou pro vaši pozornost. Obsahuje zprávy, poznámky, e-maily, prezentace, telefonní zprávy, ručně psané poznámky od kolegů, webové stránky a dopisy. Musíte zkontrolovat každou položku a poté poskytnout následující:

 

- Seznam akcí, který zahrnuje vaši analýzu každé z položek

- Prioritu, kterou byste přiřadili každé položce

- Uveďte, kdo by měl být zapojen (kolega, oddělení, třetí strana, další zúčastněná strana atd.)

- Na dokončení cvičení máte 60 minut.“

 

Skupinová cvičení

 

Tato cvičení jsou poměrně oblíbená, protože jsou kandidáti nuceni spolu spolupracovat. Potkávají se tak různé směsice osobností, z nichž všichni mají svůj cíl, a to získat danou pracovní pozici. Tento druh aktivity má tendenci odhalit jeden z nejdůležitějších prvků kandidáta - povahu.

 

Skupinová cvičení mívají různé formy. Můžete se setkat s diskuzí nad obecným nebo aktuálním tématem, nad problémem souvisejícím s prací či úkolem jako je provedení případové studie, scénář hraní rolí nebo vyřešení hádanky a mnohé další.

 

Testy verbálního uvažování

 

Tento test poskytuje hodnotitelům pohled na inteligenci, úsudek a obchodní prozíravost účastníků AC. Test hodnotí jejich schopnost správně uvažovat a pochopit komplexní informace.

 

Při testu verbálního uvažování vám obvykle bude poskytnut průchod informací a budete požádáni o vyhodnocení sady prohlášení o dané pasáži výběrem jedné z následujících možných odpovědí:

- Pravda (tvrzení logicky vyplývá z informací v pasáži)

- Lež (tvrzení je logicky nepravdivé z informací v pasáži)

- Nelze říci (bez dalších informací nelze určit, zda je tvrzení pravdivé nebo nepravdivé)

Věříme, že jsme vás inspirovali k zapojení AC v online podobě a předali vám tipy na to, jak vaše kandidáty touto formou otestovat. Jestliže vhodné kandidáty ještě hledáte, přečtěte si naše tipy, jak vytvářet skutečně efektivní pracovní inzeráty

 

Poslední aktualizace úterý, 02 srpen 2022 09:28
Petra Vrbová

Petra Vrbová

email: petra.vrbova@goodcall.eu

SOCIAL PROFILE
linkedin

Přidejte komentář

Ujistěte se, že jste zadali (*) požadované informace pokud není uvedeno jinak. HTML kód není povolen.

Nahoru
  • ČT1
  • Hospodářské noviny
  • Forbes ČR
  • e15
  • Mladá fronta DNES
  • ihned.cz