Menu

Práce přesčas v roce 2023

Tisková zpráva:

Požádal vás někdy zaměstnavatel o přesčas? Víte, jaká odměna vám náleží a v jakých případech můžete práci navíc odmítnout? V tomto článku si posvítíme na tuto problematiku z pohledu práv a povinností zaměstnance. 

Kdy se jedná o práci přesčas

Práce přesčas je práce, kterou koná zaměstnanec nad stanovenou týdenní pracovní dobu. A to buď na příkaz zaměstnavatele, nebo s jeho souhlasem. Týdenní pracovní dobu zpravidla určuje zaměstnavatel pomocí rozvrhu pracovní doby. Vyžaduje-li po vás tedy zaměstnavatel práci nad rámec rozvrhu vašich pracovních směn, jedná se o práci přesčas.


Kdy se nejedná o práci přesčas

O práci přesčas se nejedná v případě, když pracujete nad stanovenou pracovní dobu kvůli pracovnímu volnu, které vám zaměstnavatel poskytl na vaši žádost. „Může se jednat např. o hodiny nebo celé dny, které jste měli trávit prací, ale po dohodě se zaměstnavatelem jste se věnovali svým osobním záležitostem. Své pracovní povinnosti následně musíte odpracovat v jiném čase nad rámec své pracovní doby – a v takovém případě se o práci přesčas nejedná,” říká Kateřina Erbenová z D.A.S. pojišťovny právní ochrany.

 

 

TIP: Přečtěte si o tom, jakým způsobem přispět k lepšímu pracovnímu prostředí a udržitelnější budoucnosti.

Rozsah práce přesčas

Práci přesčas vám zaměstnavatel může nařídit pouze ve výjimečných případech, jako jsou např. vážné provozní důvody. Práce přesčas nařízená zaměstnavatelem nesmí přesahovat 8 hodin v 1 týdnu a celkem 150 hodin v kalendářním roce. Nad rámec těchto limitů je možné práci přesčas požadovat pouze se souhlasem zaměstnance. Ale ne více než 8 hodin týdně v období 26 týdnů (v případě, že tento limit není navýšen kolektivní smlouvou). Pozor, do tohoto limitu se nezapočítává práce přesčas, za kterou zaměstnanec dostal náhradní volno.

Jakým zaměstnancům nelze nařídit práci přesčas:

Zaměstnancům mladším 18 let a těhotným ženám, a to ani s jejich souhlasem.

Zaměstnancům, kteří pečují o dítě do 1 roku a zaměstnancům s kratší než stanovenou týdenní pracovní dobou. Tito zaměstnanci však mohou konat práci přesčas po dohodě se zaměstnavatelem.

TIP: Právníci z Dentons varují před omezováním trhu práce. Firmám hrozí i mnohamilionové pokuty.

Odměna za práci přesčas

Za práci přesčas náleží zaměstnanci mzda za odpracovanou dobu, a k ní navíc příplatek ve výši nejméně 25 % průměrného výdělku (odměna může být samozřejmě i vyšší). Alternativou k poskytnutí příplatku je náhradní volno zaměstnance v rozsahu přesčasu. V takovém případě obdrží zaměstnanec za práci přesčas mzdu, nikoliv však příplatek.


Je možné práci přesčas odmítnout?

Pokud nepatříte mezi výše uvedené chráněné zaměstnance a nepřekročili jste limit hodin stanovený zákonem, práci přesčas není možné odmítnout. V případě, že vám zaměstnavatel práci přesčas nařídí a vy ji nevykonáte, porušujete tím své pracovní povinnosti, a zaměstnavatel po vás může požadovat náhradu škody, vzniklé v důsledku tohoto vašeho porušení.

 

Poslední aktualizace úterý, 25 červenec 2023 09:17
Petra Brabencová

Petra Brabencová

 

email: petra.brabencova@goodcall.eu

SOCIAL PROFILE
linkedin

 

Přidejte komentář

Ujistěte se, že jste zadali (*) požadované informace pokud není uvedeno jinak. HTML kód není povolen.

Nahoru
  • ČT1
  • Hospodářské noviny
  • Forbes ČR
  • e15
  • Mladá fronta DNES
  • ihned.cz