Menu

Právníci z Dentons varují před omezováním trhu práce.

Tisková zpráva:

Právníci z Dentons varují před omezováním trhu práce. Firmám hrozí
i mnohamilionové pokuty

 

20. června 2023 – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) upozornil na případy protiprávních dohod mezi zaměstnavateli, které omezují konkurenční prostředí a soutěž na trhu práce. „Vzhledem k tomu, že tak učinil v oficiálním sdělení, lze předpokládat, že situaci bude podrobně monitorovat a při porušení pravidel může přikročit k citelným sankcím,” zdůrazňuje Adam Přerovský, advokát a specialista na soutěžní právo z kanceláře Dentons pro Českou republiku. „Pokud dojde k závěru, že dohoda omezuje soutěž na trhu práce, může firmám uložit finanční pokutu až do výše 10 % ročního obratu skupiny. A vyloučeny nejsou ani soukromoprávní žaloby ze strany zaměstnanců nebo uchazečů o zaměstnání.”

 

Jako zvlášť problematické označil ÚOHS dohody o nenajímání zaměstnanců (tzv. no hire agreements), dohody o neoslovování zaměstnanců (tzv. non soliciation agreements) a dohody o stanovení mezd či jiných odměn (tzv. wage-fixing agreements). „Upozornění úřadu se týká všech odvětví ekonomiky, v nichž se na trhu práce setkávají nabídka s poptávkou,” upřesňuje Adam Přerovský. „Nejčastěji přitom může docházet k porušení zákona v oborech založených na odbornosti, zkušenostech a kvalifikaci zaměstnanců.” Oficiální informační materiál úřadu zmiňuje v této souvislosti IT, zdravotnictví a automobilový průmysl, ale i agenturní zaměstnávání, franšízy, odborné stavební a elektromontážní práce nebo profesionální sport.     

 

V případě dohod o nenajímání zaměstnanců porušují zákon společnosti, které se domluví, že si nebudou zaměstnance aktivně přetahovat nebo že nezaměstnají pracovníka konkurence ani tehdy, pokud je osloví sám. Riskantní jsou v tomto směru i dohody o neoslovování zaměstnanců, které se občas používají při různých společných podnikatelských projektech, ať už jde o výzkum a vývoj, developerství nebo akvizice. „Takový postup vnímá úřad jako rozdělení trhu práce ve vybraných profesích, což zákon zakazuje,” dodává Adam Přerovský „Nepřípustné jsou rovněž dohody o stanovení mezd či jiných odměn, které mohou být posuzovány jako kartelové dohody o cenách.”  

 

Podle právníků z kanceláře Dentons pro Českou republiku může k porušování zákona docházet nejen ve vztahu k zaměstnancům, ale i k osobám samostatně výdělečně činným. Dohody o nenajímání a neoslovování zaměstnanců nebo odměnách totiž často výslovně zahrnují i OSVČ, poměrně rozšířená je podobná praxe zejména u programátorů, vývojářů a dalších odborníků pracujících v sektoru IT.

 

„Sdělení ÚHOS by měly věnovat pozornost nejen podniky, ale oborové a profesní asociace,“ uvádí Tomáš Pavelka, advokát Dentons se specializací na soutěžní právo a legislativu Evropské unie. „Asociace často sdružují významnou část podniků působících v příslušném odvětví a pokud by se k dohodám omezujícím zaměstnanecký trh uchýlily, dopady protiprávního jednání by byly širší, k čemuž by úřad při stanovení sankce s velkou pravděpodobností přihlédl. Dokládají to i zkušenosti ze zahraničí, kde byly zatím soutěžními úřady pokutovány častěji asociace, než jednotlivé podniky.“      

 

Existují nicméně výjimky, kdy mohou být takové dohody akceptovatelné. Typicky se bude jednat o dohody mezi společnostmi v rámci jedné podnikatelské skupiny, o ujednání související s transakcí, které je součástí spojení soutěžitelů nebo výjimečně pokud jde o dílčí, dočasnou a doplňkovou součást jiné, hlavní dohody, kterou mezi sebou zaměstnavatelé uzavřou.

 

„Obecně platí, že firmy by měly o zaměstnance soutěžit a měly by se vyvarovat nejen jakékoli koordinaci zaměstnanecké politiky, ale i výměny strategických personálních informací nebo schůzek s konkurencí, na nichž by se podobná problematika projednávala,” uzavírá Adam Přerovský z kanceláře Dentons pro Českou republiku. „Je přitom třeba si uvědomit, že k uzavření protisoutěžní, a tedy nezákonné dohody může dojít nejen písemným ujednáním, ale i v neformální e-mailové komunikaci, domluvou na sociálních sítích nebo při osobní schůzce. Zaměstnavatelům proto doporučujeme, aby byla související rizika ošetřena v jejich compliance programech, a aby měli jasně stanovená pravidla pro zaměstnaneckou politiku včetně náboru a získávání nových zaměstnanců.”   

 

O Dentons

Dentons je největší globální právní firma světa, která prostřednictvím 21 000 špičkových odborníků působících ve více než 200 lokalitách ve více než 80 zemích klientům pomáhá rozvíjet, chránit, provozovat a financovat jejich podnikání. Polycentrický přístup, orientace na hodnoty a smysluplné cíle, aktivní uplatňování principů inkluze, diverzity, rovnosti a ESG nám umožňují měnit status quo v oboru s cílem prosazovat zájmy klientů. www.dentons.com

 

Kontakt:

Dagmar Nováková                                                                                                          

Head of Marketing & Business Development          

Tel: +420 236 082 491                                                                                          

dagmar.novakova@dentons,com

 

Jaroslav Totušek

Account Executive EPIC Public Relations

Tel.: +420 725 755 655

jaroslav.totusek@epicpr.cz

 

 

Poslední aktualizace úterý, 25 červenec 2023 09:18
Petra Brabencová

Petra Brabencová

 

email: petra.brabencova@goodcall.eu

SOCIAL PROFILE
linkedin

 

Přidejte komentář

Ujistěte se, že jste zadali (*) požadované informace pokud není uvedeno jinak. HTML kód není povolen.

Nahoru
  • ČT1
  • Hospodářské noviny
  • Forbes ČR
  • e15
  • Mladá fronta DNES
  • ihned.cz