Menu

Jak využít svoje soft skills při hledání práce

Hledání práce je často náročný proces, který vyžaduje kombinaci různých dovedností a schopností. Kromě technických znalostí a odbornosti je v dnešní době stále více kladen důraz na takzvané soft skills. Do nich spadají třeba -osobnostní vlastnosti, sociální dovednosti a komunikační schopnosti. Právě tyto dovednosti mohou být klíčové při budování úspěšné kariéry a mohou mít významný vliv na to, zda budete vybráni pro danou pozici.

Jak prezentovat soft skills na pohovoru
Uvádějte na pohovoru konkrétní příklady. Zmiňte aktivity, ve kterých tyto schopnosti projevujete a ukažte, že je umíte přenést i do pracovního prostředí. Nemusíte se omezovat jen na dlouholeté zkušenosti v jedné firmě. Právě malé aktivity a projekty, kterými jste se zabývali, mohou být důkazem vašich schopnosti a nasazení. 

Zmiňte se i ve vašem CV
Další možností, jak vyzdvihnout své soft skills, je upravit životopis tak, aby reflektoval vaše klíčové schopnosti. Kromě výčtu pracovních zkušeností se můžete zaměřit i na vaše dosažené úspěchy. Zde můžete zmínit projekty, ve kterých jste například uplatnili vaše komunikační dovednosti, schopnost vést tým a nebo řešit konflikty.

TIP: Přečtěte si o tom, jak vytvořit efektivní a zároveň profesionální životopis v elektronické podobě, který zaujme personalisty.

Příklady soft skills:

Komunikační schopnosti
Schopnost efektivně komunikovat je klíčová nejen při práci s týmem, ale také při jednání s klienty a nadřízenými. Dobrá komunikace zahrnuje schopnost aktivně naslouchat, vyjádřit srozumitelně své myšlenky a přizpůsobit svůj styl komunikace potřebám ostatních.

Týmová spolupráce

Většina pracovních pozic vyžaduje spolupráci s ostatními lidmi. Schopnost dobře pracovat v týmu, přispívat svými nápady a podporovat ostatní členy týmu je důležitá dovednost, kterou ocení jak zaměstnavatelé, tak i kolegové.

Flexibilita a adaptabilita
Přizpůsobit se novým situacím a změnám je v dnešní dynamické pracovní sféře nezbytné. Zaměstnavatelé hledají jedince, kteří jsou otevření novým výzvám a mají schopnost rychle se přizpůsobit novým podmínkám.

Řešení problémů
Umět identifikovat a řešit problémy je ceněnou dovedností. Zaměstnavatelé očekávají, že budete schopni analyzovat situaci, přicházet s kreativními řešeními a účinně implementovat navrhovaná řešení.

TIP: Přečtěte článek od neziskové organizace Genixa. Dozvíte se, proč je důležité celý život nasávat nové informace a sebevzdělávat se. 

Organizační dovednosti
Schopnost plánovat, prioritizovat úkoly a efektivně řídit čas je nezbytná, zejména v prostředí s mnoha úkoly a termíny. Dobrá organizace pomáhá zvýšit produktivitu a snižuje riziko ztráty důležitých informací či úkolů.

Emoční inteligence
Rozpoznat, porozumět a řídit vlastní emoce a emoce ostatních je v dnešním profesním světě stále důležitější. Emočně inteligentní jedinci jsou schopni lépe komunikovat, řešit konflikty a budovat silné vztahy se svými kolegy.

Kreativita a inovace
Být kreativní a přicházet s novými nápady a přístupy je velmi ceněná schopnost. Hlavně v dnešním konkurenčním prostředí. Zaměstnavatelé ocení jedince, kteří umí přemýšlet mimo zaběhnuté mantinely a přinášet inovativní a kreativní řešení.

V konečném důsledku jsou soft skills klíčem k budování dobrého pracovního prostředí a dlouhodobějšímu profesnímu růstu. Nezanedbávejte tedy jejich rozvoj a využívejte je jako svou silnou stránku při hledání práce.

 

 

Poslední aktualizace čtvrtek, 08 červen 2023 14:28
Petra Brabencová

Petra Brabencová

 

email: petra.brabencova@goodcall.eu

SOCIAL PROFILE
linkedin

 

Přidejte komentář

Ujistěte se, že jste zadali (*) požadované informace pokud není uvedeno jinak. HTML kód není povolen.

Nahoru
  • ČT1
  • Hospodářské noviny
  • Forbes ČR
  • e15
  • Mladá fronta DNES
  • ihned.cz