Menu

4 důvody, proč si nastavit firemní hodnoty a jaké výhody to přinese

Pokud se pohybujete v business prostředí, určitě jste se již střetli, nebo jste se minimálně dočetli, o firemních hodnotách. Některé firmy si je již definovaly, pracují s nimi a hodnoty jim pomáhají v mnoha směrech. Některé firmy se naopak na tento krok teprve připravují. Najdou se však stále i společnosti, které si nedokáží představit, co jim mohou definované hodnoty přinést a nevidí tak ani důvod pro jejich nastavení a práci s nimi.

Co jsou to tedy ty „core values“ a jsou vůbec pro firmy důležité?

Hodnoty podporují firemní vizi a strukturují firemní kulturu. Jsou součástí jistého profilu a identity firmy. Zároveň reflektují, jaká firma je a jaké jsou její důležité rysy. Na základě hodnot by firma měla pracovat i s celkovou vizí a cíli.

Nastavení hodnot poskytuje každé firmě následující externí i interní výhody:

 1. Na základě hodnot si firma vyhledává zaměstnance, kteří pracují se stejnými cíli a záměry – přispívají tak svojí produktivitou, dobrými výsledky nebo dobrými vztahy na pracovišti. Hodnoty se stávají důležité také při hiring procesu a jsou pomocným nástrojem recruitera.
 2. Pokud firma své hodnoty reflektuje a žije s nimi, stává se pro cílovou skupinu mnohem atraktivnější a na trhu práce vyčnívá v porovnání s firmami, které své hodnoty specifikované nemají. Ukázkovým příkladem jsou například sociální sítě, na kterých firma může v rámci denního fungování prezentovat nejen sebe sama, ale také své hodnoty. Na sociálních sítích tak může proběhnout první identifikace potenciálních uchazečů s hodnotami firmy.
 3. Hodnoty pomáhají utvořit si celkový obraz o firmě. To je důležité nejen pro možné budoucí klienty a zákazníky, ale také pro zaměstnance. Pokud se firma drží svých hodnot, může to významně přispívat k podpoře a vnitřní motivaci zaměstnanců. Zaměstnancům by tak měli jít příkladem již samotní tým lídři. Pokud by například byla jednou z firemních hodnot spolehlivost a tým lídr by chodil na dohodnuté meetingy včas a připravený, odrazí se to i na fungování a dodržování této hodnoty v daném týmu. Jedná se tedy o win-win situaci pro obě strany.
 4. Hodnoty firmě pomáhají a pokud jsou správně nastavené a definované, mohou velmi lehce podporovat zaměření firmy a její vnitřní procesy. Pokud si firma stanoví jako hodnotu férovost, měla by se chovat férově i ke klientům a poskytovat jim například data v předem domluveném termínu a čase. Dále hodnoty podporují nastavení procesu náboru nových zaměstnanců, aby byl dodržován jednotný postup při náboru každé z pozic.

Abychom výhody definování firemních hodnot demonstrovali i na příkladu v praxi, níže si můžete přečíst, jak své hodnoty definují a využívají digitální agentura Business Factory a náborová společnost GoodCall.

BF web blog values 2

Business Factory

Také my v Business Factory máme stanovených 5 firemních hodnot, které byly pojmenované na základě společného brainstormingu před 5 lety. Snažíme se, aby všechny naše pracovní aktivity a procesy byly v souladu s firemními hodnotami. Konkrétně se jedná o FAIRNESS (férovost), GROWTH (růst), CREATIVITY (kreativita), RELIABILITY (zodpovědnost), JOY (zábava/nadšení). Na následujících řádcích uvádíme praktický příklad ke každé z hodnot:

 • • V rámci FAIRNESS preferujeme otevřenou komunikaci, kterou demonstrujeme například v rámci kvartálního celofiremního meetingu a prezentujeme otevřeně výsledky firmy, její celkové flow apod. 
 • • GROWTH – Růst firmy je pro nás stejně důležitý jako růst každého jednotlivce, podpora rozvoje a dalšího vzdělávání je základem našeho know-how.
 • • CREATIVITY je základem každé dobré práce, díky odvaze a neotřelým nápadům našich kreativců jsme také získali 1. místo v Recruitment Academy Awards v kategorii malé firmy. Najdete ho na Click&Play.
 • • RELIABILITY každého z nás je viditelná právě v aktuální situaci, momentálně pracujeme všichni na home office, což pro nás neznamená oddech, ale jsme zodpovědní za dobře vykonanou práci z domova, jsme spolu v kontaktu a věříme, že nás tato nová zkušenost jen posílí. 
 • • JOY – Věříme, že když vás práce baví, odvádíte lepší výsledky. Toto nadšení sdílíme i v BF, nezapomínáme na teambuildingy, akce, party a setkávání mimo pracovní čas.

GoodCall

I ke GoodCallu neodlučitelně patří 5 firemních hodnot. Jsou to TRUST (důvěra), FLEXIBILITY (flexibilita), INNOVATION (inovace), OPENNESS (otevřenost) a FRIENDSHIP (přátelství). Naše hodnoty jsou s námi již od založení firmy a díky nim udáváme náš směr do budoucna. Prolínají se do našeho byznysu, služeb, přístupu k trhu, komunikace s klienty a do interního náboru. Jak každá z nich funguje v praxi?

Snapseed 1

TRUST

Důvěra je základní hodnota GoodCallu. Obzvlášť v dobách krize jako nyní díky dlouhodobému budování důvěry víme, že se na sebe všichni můžeme spolehnout a nemáme pochyby, že naše vedení udělá vše v jejich silách, aby firma krizi pocítila co nejméně a bude s námi vše upřímně komunikovat.

FLEXIBILITY

Všichni zaměstnanci Goodcallu mají pružnou pracovní dobu, aby si sami mohli určit rovnováhu mezi pracovním a osobním životem. Žádné záznamy docházky nebo odpracovaných hodin. Vše funguje na základě vzájemné důvěry. Flexibilita se týká i byznysu – dokážeme se rychle adaptovat nečekaným situacím na trhu, protože neustále inovujeme naše procesy. Například, už před krizí jsme praktikovali online pohovory, proto to pro nás nebyla velká změna.

INNOVATION

Motto GoodCallu je „Redefine Recruitment with Us“ – naší misí je měnit svět recruitmentu, obnovovat zastaralé procesy a odstranit negativní asociace často s náborem spojené. Využíváme moderní nástroje, nabízíme unikátní služby a naše know-how veřejně sdílíme s trhem – nechceme být sólo jedničkami na trhu, ale vybudovat zdravou konkurenci a celkově zlepšit trh.

OPENNESS

Ať už jsou časy dobré nebo zlé, jsme vždy upřímní a otevření a necháváme prostor návrhům na zlepšení. K tomu slouží Friday Feedback – každý pátek všichni ohodnotí v aplikaci svůj týden, můžou přidat komentář nebo návrh a posílat si navzájem „kudos“ (pochvaly). Všechny komentáře jsou pečlivě pročteny naším CEO. Každý týden má pražská pobočka Weekly Update, kde se např. zveřejňují čísla pohovorů a placementů za uplynulý týden a finanční výsledky za každé čtvrtletí. Každý půlrok také pořádáme tzv. Town Hall Meeting – všichni 4 shareholdeři firmy otevřeně odpovídají na jakékoliv otázky, které mohou ostatní předem anonymně házet do krabice.

FRIENDSHIP

GoodCall má velmi plochou strukturu. Ve firmě si všichni bez výjimky tykáme, jezdíme každý rok na 2denní teambuilding, pořádáme páteční akce FridayFive, slavíme narozeniny atd. Tato hodnota je velmi důležitá při interním náboru. Při pohovoru se kandidát seznámí s celým týmem, abychom věděli, že k novým kolegům zapadne a budou si rozumět, a předešli tak předčasným ukončením poměru ve zkušební době.

Autorkami článku jsou:

Kateřina Francová, Business Factory

Martina Justusová, Business Factory

Kateřina Bedrnová, GoodCall

Zdroje:

 1. https://7geese.com/benefits-of-having-core-values-and-how-to-set-them-in-your-organization/, 11.02.2020
 2. https://www.inc.com/marissa-levin/9-ways-to-reinforce-and-live-your-companys-core-values-every-day.html, 13.02.2020   

 

Poslední aktualizace čtvrtek, 30 duben 2020 10:24

Přidejte komentář

Ujistěte se, že jste zadali (*) požadované informace pokud není uvedeno jinak. HTML kód není povolen.

Nahoru
 • ČT1
 • Hospodářské noviny
 • Forbes ČR
 • e15
 • Mladá fronta DNES
 • ihned.cz