Petra Vrbová - HRMixer.cz - HRMixer.cz https://www.hrmixer.cz Thu, 02 Dec 2021 04:32:27 +0100 Joomla! - Open Source Content Management cs-cz Jak poznat úspěšného recruitera v Jihočeském kraji? https://www.hrmixer.cz/goodcall/681-jak-poznat-uspesneho-recruitera-v-jihoceskem-kraji https://www.hrmixer.cz/goodcall/681-jak-poznat-uspesneho-recruitera-v-jihoceskem-kraji Jak poznat úspěšného recruitera v Jihočeském kraji?

 

GoodCall působí nejen v Praze, ale i v dalších městech Čech a Slovenska, a to v Hradci Králové, Brně, Ostravě a také v Českých Budějovicích. Právě Managing director budějovické pobočky, Zuzka Masopustová, se rozhodla zodpovědět často pokládanou otázku - jaké vlastnosti by měl úspěšný recruiter/headhunter mít, a to i v málo průmyslovém regionu rybářů a zemědělců, kterým Jihočeský kraj bezpochyby je.

 

Práce s lidmi a pro lidi

 

“Zuzko, v čem myslíš, že je práce recruitera speciální?”

 

Laická veřejnost si myslí, že tato práce je velmi jednoduchá a že by ji zvládnul každý. Že si recruiter s lidmi vlastně “jen” povídá.  Kolegové z oboru ale moc dobře vědí, že práce v náboru je velmi náročná. Předmětem podnikání jsou LIDÉ, pracujete pro LIDI a jste obklopeni LIDMI. Lidský element má opravdu mnoho proměnných, ale přesto po mnoha letech působení v tomto oboru mě lidské chování překvapuje, a nelze se na něj spolehnout.

 

TIP: Přečtěte si rozhovor s recruiterkami českobudějovické pobočky o tom, jak se vůbec k práci v GoodCall dostaly a jak pandemie covid-19 ovlivnila jejich práci.

 

30 vlastností úspěšného jihočeského recruitera

 

“Jak bys tedy charakterizovala úspěšného recruitera v Jihočeském kraji?”

 

Mým cílem není poukazovat na ostatní, kteří tyhle vlastnosti nemají (ani já všechny nemám). A je možné, že jsou těmi úspěšnými. Navíc pod pojmem „úspěšný recruiter“ si každý může představovat něco jiného. S oblibou odpovídám, že je to mnoho-druhová směs určitého koření, která nechutná stejně, když některé suroviny chybí. Tedy i zde platí, když 2 dělají totéž, není to totéž.

 

Přála bych si, aby tyto řádky mohly některým z vás pomoct minimálně s tím, že si rozšíří obzory a třeba nad tím budou jen přemýšlet nebo nahlížet z jiného úhlu pohledu. Je to takový trochu mišmaš vlastností i schopností a hodně jich spolu souvisí:

- má mnoho opravdových přátel i kamarádů,

- je oblíbený, samostatný a optimistický,

- má smysl pro humor a miluje dobrou atmosféru,

- užívá si, když mluví,

- navazuje velmi rychle vřelé vztahy s klienty i kandidáty,

- raději vyřizuje věci telefonicky a osobně než emailem!!! (toto poznáte velmi rychle),

- nevadí mu změny a nemá strach z nových věcí,

- nefňuká a nepotřebuje dostávat neustále stimuly zvenčí,

- oceňuje uznání, ostatně jako všichni, ale nepotřebuje neustále plácat po rameni,

- dokáže strhnout pozornost,

- je psychicky zralý a společensky sebevědomý,

- rychle se vyrovnává s krátkodobou frustrací,

- má přehled, ale i nadhled,

- nevymlouvá se a nevnucuje za každou cenu svůj názor, ale dokáže svými postoji i názory ovlivňovat ostatní,

- velmi rád pomáhá, ale nemá problém říci ne,

- nevadí mu si odříct něco z vlastního pohodlí, pokud proč to dělá, má smysl,

- pokud má děti, je to pro mě spíše výhoda než překážka (matky mají obvykle skvělý time management),

- má soudnost a sebekritičnost,

- nepovyšuje se a je pokorný,

- je čestný a nesnáší bezpráví,

- je nejen výborný posluchač, ale i dobrý vypravěč,

- většinou velmi rychle mluví a bývá hlučný,

- má velmi vysoké EQ!!!,

- je soutěživý,

- miluje úspěch,

- prvořadě mu nejde o peníze, ale chce uspět i před sebou samým,

- hranice si stanovuje samozřejmě vyšší, stejně tak jako nároky na sebe,

- na internetu surfuje, jen když hledá něco užitečného,

- neustále tak trochu nestíhá, i když má výborný time management,

- má CHARISMA!

 

Úspěšný recruiter nemusí mít samozřejmě všechny tyto vlastnosti. Já osobně jsem velmi vděčná, že tyto lidi kolem sebe mám a patřičně si toho vážím. A věřím, že i oni resp. ony, si svůj profesní život užívají. Velký dík patří mým kolegyním - Zuzce Liškové, Katce Ochozkové a Danče Víznerové. Těším se na další společná léta.

 

Zuzana Masopustová

 

]]>
petra.vrbova@goodcall.eu (Petra Vrbová) GoodCall Tue, 26 Oct 2021 00:00:00 +0200
Online assessment centra v recruiterské praxi https://www.hrmixer.cz/navody/680-online-assessment-centra-v-recruiterske-praxi https://www.hrmixer.cz/navody/680-online-assessment-centra-v-recruiterske-praxi Online assessment centra v recruiterské praxi

Pandemie covid-19 přinutila celý svět fungovat téměř výhradně v online prostoru. To se týká nejen náboru jako takového, ale i tzv. assessment center. V dnešním článku se dozvíte, jak assessment centra reálně fungují v online podobě a také vám dáme několik tipů na konkrétní zadání úkolů v assessment centrech.

Jak fungují online assessment centra (AC)

Cílem online AC je stejně jako u jejich offline verzí vyhodnotit schopnosti, dovednosti, silné, slabé stránky a chování kandidáta. To vše lze posuzovat formou individuálních nebo skupinových metod. Ty je možné zajistit pomocí online aplikací jako např. breakout rooms, které umožní uzavřít kandidáty do virtuálních místností. Tam mohou pracovat buďto ve skupinách nebo individuálně. 

 

Obecně online AC probíhají například prostřednictvím Zoom, Teams, Google Meet a jiných aplikacích.

Specifika Online AC

1.     Spojení po celém světě

Díky online prostoru se můžete prakticky spojit kdykoli a s kýmkoli po celém světě. To je skvělým řešením zejména, pokud sestavujete tým, který bude pracovat jen vzdáleně nebo na home office. Kandidátům také odpadají časové a finanční náklady, které by jinak vynaložili na cestu.

 

TIP! Přečtěte si, jak využívat videodotazníky a chatboty v náboru. 

 

2.     Testování technologických zdatností

Účastníci online AC nejčastěji “pracují” prostřednictvím různých aplikací nebo softwarů na úkolech, které vyžadují určitou technickou zdatnost. Můžete tak dát prostor kandidátovi ukázat, jak se dá s týmem kreativně pracovat i v online prostředí.

 

3.     Automatické vyhodnocování

Protože úkoly v rámci AC jsou vytvářeny v online prostředí, také jejich vyhodnocování probíhá velmi jednoduše a automaticky. Pro manažera nebo personalistu to znamená značnou úsporu času a nákladů spojených s vyhodnocováním.

 

4.   Chybějící puzzlíky do skládačky

Co však v online prostředí chybí,je možnost pozorovat chování kandidátů během přestávek. Baví se s ostatními? Odešel někdo ven na vzduch? Snaží se navázat kontakt s hodnotiteli? Sedí sami a snaží se být spíše nepozorováni? I takové věci mohou často při obsazování různých pozic hrát roli.

Zadání úkolů v AC 

Než se pustíte do vymýšlení úkolů, udělejte si představu o tom, jaké kompetence u kandidátů zaměstnavatel požaduje. Standardně společnosti chtějí ověřit, jestli kandidáti disponují takovými kompetencemi jako jsou: 

- smysl pro týmovou práci,

- jejich přístup k řešení problémů a dosažení výsledků,

- úroveň orientace na zákazníka,

- komunikační a interpersonální dovednosti,

- vůdčí a vyjednávací schopnosti. 

 Vše samozřejmě v závislosti na pracovní roli.

Příklady úkolů v AC

Obecně lze úkoly nebo cvičení v rámci online AC rozdělit na dvě skupiny, a to na aktivity, které mapují osobnost uchazeče (například hraní rolí, skupinový úkol či osobnostní dotazníky) a ty, které poměřují jejich kognitivní schopnosti, tedy například pečlivost, inteligenci, prostorovou představivost nebo jiné (testy numerického uvažování, testy abstraktního myšlení apod.).

 

Hraní rolí

 

Při této aktivitě uchazeči předstírají imaginární scénář, který přesně odráží situaci běžného pracovní dne na pozici, o níž se ucházejí. 

 

Cvičení má následující postup: účastníci dostanou instruktážní dokument, který nastiňuje scénář a jeho cíle. Na přípravu mají 20-30 minut. Následně hodnotitel zahájí hraní rolí. Hodnocení podléhá výkon a zpětná vazba. Příkladem hrané situace by mohl být například rozhovor s rozzlobeným zákazníkem nebo interní vyjednávání.

 

„In-tray“ či „In-basket“ cvičení včetně skutečných příkladů

 

Jedná se o obchodní simulaci, kde mají kandidáti roli zaměstnance a musí se vypořádat s pracovní zátěží typického dne. Toto cvičení obvykle měří analytické delegační schopnosti, komunikační a písemné dovednosti a obchodní prozíravost. Účelem cvičení je ověřit, jak kandidáti:

 

 

- efektivně využívají svůj čas a zdroje,

- nakládají s pracovní zátěží,

- identifikují a řeší klíčové problémy,

- komunikují s ostatními kolegy / účastníky AC.

 

Zadání in-tray cvičení může vypadat následovně: „Právě jsi se vrátil do práce po dvoutýdenní dovolené. Váš kolega, který vás během vaší nepřítomnosti kryl, zanechal na vašem stole hromadu práce označenou pro vaši pozornost. Obsahuje zprávy, poznámky, e-maily, prezentace, telefonní zprávy, ručně psané poznámky od kolegů, webové stránky a dopisy. Musíte zkontrolovat každou položku a poté poskytnout následující:

 

- Seznam akcí, který zahrnuje vaši analýzu každé z položek

- Prioritu, kterou byste přiřadili každé položce

- Uveďte, kdo by měl být zapojen (kolega, oddělení, třetí strana, další zúčastněná strana atd.)

- Na dokončení cvičení máte 60 minut.“

 

Skupinová cvičení

 

Tato cvičení jsou poměrně oblíbená, protože jsou kandidáti nuceni spolu spolupracovat. Potkávají se tak různé směsice osobností, z nichž všichni mají svůj cíl, a to získat danou pracovní pozici. Tento druh aktivity má tendenci odhalit jeden z nejdůležitějších prvků kandidáta - povahu.

 

Skupinová cvičení mívají různé formy. Můžete se setkat s diskuzí nad obecným nebo aktuálním tématem, nad problémem souvisejícím s prací či úkolem jako je provedení případové studie, scénář hraní rolí nebo vyřešení hádanky a mnohé další.

 

Testy verbálního uvažování

 

Tento test poskytuje hodnotitelům pohled na inteligenci, úsudek a obchodní prozíravost účastníků AC. Test hodnotí jejich schopnost správně uvažovat a pochopit komplexní informace.

 

Při testu verbálního uvažování vám obvykle bude poskytnut průchod informací a budete požádáni o vyhodnocení sady prohlášení o dané pasáži výběrem jedné z následujících možných odpovědí:

- Pravda (tvrzení logicky vyplývá z informací v pasáži)

- Lež (tvrzení je logicky nepravdivé z informací v pasáži)

- Nelze říci (bez dalších informací nelze určit, zda je tvrzení pravdivé nebo nepravdivé)

Věříme, že jsme vás inspirovali k zapojení AC v online podobě a předali vám tipy na to, jak vaše kandidáty touto formou otestovat. Jestliže vhodné kandidáty ještě hledáte, přečtěte si naše tipy, jak vytvářet skutečně efektivní pracovní inzeráty

 

]]>
petra.vrbova@goodcall.eu (Petra Vrbová) Návody Fri, 15 Oct 2021 00:00:00 +0200
Jak si po škole najít práci https://www.hrmixer.cz/navody/670-jak-si-po-skole-najit-praci https://www.hrmixer.cz/navody/670-jak-si-po-skole-najit-praci Jak si po škole najít práci

Blíží se konec vašeho studia, nebo jste právě získali titul a hodláte se prosadit na trhu práce? Jak ale vyniknout mezi tolika uchazeči, pokud nemáte praxi, a jak na pracovním pohovoru zaujmout? To jsou časté otázky, které trápí většinu uchazečů o první zaměstnání. Přečtěte si, jak si po škole najít práci, kde hledat zajímavé pracovní pozice, jak vytvořit působivý životopis a jak se připravit na pohovor.

Jak se připravit na hledání práce ještě během školy?

 

Občas si u čerstvých absolventů všímáme, že si nejsou úplně jistí, jakému oboru se přesně chtějí věnovat. Pokud je toto i váš případ, nechte si poradit od globálního stratéga, mentora a kouče Jana Mühlfeita. V jeho kurzu Sebepoznání, jak sám název napovídá, lépe poznáte sami sebe, naleznete vaši osobní výjimečnost založenou na vašich přirozených talentech. Tříhodinový záznam online školení Sebepoznání s Janem Mühlfeitem získáte za 1 900 Kč.

 

Stáže

 

Ideálním způsobem, jak si najít po škole práci je vyhledávání stáží už při studiu. Každá zkušenost může být podnětná a přínosná pro budoucí povolání a profilování zaměření. Díky stážím můžete zjistit, co vás baví a kde jsou vaše silné stránky. To vám může pomoci při volbě jakým směrem se po škole vydat, pokud v tom již nemáte jasno předem. Se stážemi přichází ještě jedna velmi přínosná varianta, která může nastat a to ta, že si vás tam po samotném skončení stáže najmou na plný úvazek

 

Rekvalifikace a další vzdělávání

 

Vzdělávání se nad rámec studia je v dnešní době velmi žádané a dostupné. Probíhá standardně online z pohodlí domova nebo můžete osobně docházet na kurzy. Pokud vás lákají spíše technicky zaměřené pozice, absolvujte Microsoft akademii pro byznys aplikace. Ta nabízí možnosti osobního rozvoje, sebepoznání a rozvoje vlastního brandingu formou 3 vzdělávacích cest, a to:

  1. Chci začít, kde se dozvíte více o Dynamics 365, osobním brandu a marketingu, Agile Mindsetu, B2B social selling a mnoha dalších oblastech. Celý modul zakončíte celosvětově uznávanou certifikační zkouškou MB-910 nebo MB-920.   
  2. Chci být obchodníkem - této oblasti kurzu se naučíte novému přístupu prodeje byznys aplikací, kde se snoubí softwarová podpora s agilním přístupem obchodníka. Zjistíte také více o Agilním přístupu v oblasti (Pre-)Sales, osobním marketingu, B2B social sellingu a také o využití oborových akcelerátorů.   
  3. Chci být konzultantem, kde na vás čeká hned několik variant, a to konzultantství pro  prodejní procesy péči o zákazníky, péče o zákazníky, digitalizace procesů, byznys procesy, řízení projektů a zdrojů firmy a ekonomika a finanční zdroje firmy.

Tyto znalosti vám pomohou otevřít dveře k zajímavým pracovním pozicím, o kterých byste třeba jinak neuvažovali. Pokud vás láká obor recruitmentu, absolvujte nejkomplexnější mezinárodní certifikace pro juniory i specialisty v HR - Recruitment Academy Certified Sourcer & Certified Recruiter.

TIP! Přečtěte si také náš článek o tom, jak lze získat nové pracovní příležitosti právě díky rekvalifikaci.

Jak pokračovat při hledání práce

Životopis

Vytvořte si základní podobu životopisu, kterou následně doporučujeme přizpůsobit každé pozici, na jež se hlasíte. Podrobný návod, jak životopis vytvořit najdete zde

 

Motivační dopis

Naše tipy, jak správný motivační dopis najdete zde.  Ve videu detailněji pochopíte význam a využití motivačního dopisu, jaké náležitosti by měl splňovat a čeho se vyvarovat. Dozvíte se také zajímavé tipy, triky, jak vytvořit skutečně působivý motivační dopis.

 

PŘÍPRAVA NA POHOVORY

V současné době mohou stále ještě převažovat pohovory v online podobě. Přečtěte si naše rady, jak u online pohovorů uspět. Samotné pohovory jsou velmi širokým tématem, a proto jsme hlavní body shrnuli ve videu - Pohovory v kostce.

 

TIP! Nezapomeňte se také podívat na video o psychotestech ve výběrových řízeních

 

Založte si LinkedIn profil

 

Díky LinkedIn profilu dáte vědět recruiterům, ve které oblasti se pohybujete a jaké máte zkušenosti. Navíc LinkedIn neslouží jen recruiterům k vyhledání uchazečů, ale i vám k prohlížení různých pracovních nabídek, na které se tam dá velmi snadno zareagovat a tím se o danou práci začít ucházet. Nechte se inspirovat našimi tipy, jak správně váš LinkedIn profil vyplnit

 

Začněte hledat vysněnou práci

 

Mrkněte na nový pracovní portál jobs.datacruit.com, kde najdete přes 2 tisíce otevřených pozic v 19 oborech u předních společností jako je Rohlik.cz, Fortuna, Möbelix, Saint Gobain, Dixons Carphone, a mnoha dalších. Přehled dalších pracovních portálů a míst s nabídkami práce najdete v tomto článku

 


 

Věříme, že vám naše tipy, jak si po škole najít práci, pomohou. Nebojte se také oslovit přátele, rodinu, známé a náboráře. Navazujte kontakty a rozšiřujte si okruh známých, to vše Vám může pomoci najít vysněné povolání. Zkoušejte to dál a nenechte se odradit.

 

 

]]>
petra.vrbova@goodcall.eu (Petra Vrbová) Návody Thu, 02 Sep 2021 00:00:00 +0200
How To Make Your LinkedIn Stand Out https://www.hrmixer.cz/navody/666-linkedin-stand-out https://www.hrmixer.cz/navody/666-linkedin-stand-out How To Make Your LinkedIn Stand Out

 

LinkedIn - the professional networking website that everyone knows but barely uses. With 3 million of 690 million users posting weekly, there is a lot of potential to stand out and make LinkedIn work for you. Navigating LinkedIn can be complicated as there are millions of users trying to stand out while maintaining a professional image. 

Prepare Your Strategy

LinkedIn is a tool that can aid in your career development when it is used correctly. The first thing to do before creating your LinkedIn profile is to define your goals. What is your reason for creating a LinkedIn? Ask yourself what is your purpose, who do you want to connect with, and what kind of content do you want to present. All of these things are critical to helping you create a profile that complements your image and brand. 

Create a LinkedIn Profile

After you have developed your strategy, it's time to create the profile. Getting started is easy. Sign up for a LinkedIn account using your email and creating a password, and then start designing your profile. 

Profile and Background Photos

After you have signed up for a profile, it's time to start building your brand and image. The first look anyone gets of you and your profile is your profile picture and background picture. Your profile picture should be a picture of you that is dressed professionally, well lit, and your face should take up about 60% of the frame. For your background photo, using a background for your current company will make it simple and easy if you have one or find one that matches your personal brand. 

Build Your Network

After you have put in your pictures and information, it is time to build your network. Start connecting with co-workers, former classmates, and people in your industry that would be helpful to your career. If you are trying to connect with someone you do not know or have not spoken to in a long time, send a message with your invitation to connect. Building your network will continue throughout your entire career and should be managed regularly.

Create Relevant Content

Finally, create content that is relevant to your personal brand and image. Share information like articles, statements, and case studies that are relevant to your expertise. Your credibility means everything in the professional setting, so make sure you are creating content that is meaningful, that adds value, and that is reliable. 

LinkedIn is a great tool to use to boost your career and stand out from the masses. Ensuring that your profile stands out and relates to your personal brand can boost your career. For more tips and tools on how to make your LinkedIn profile stand out, watch Recruitment Academy’s Webinar The Perfect LinkedIn Profile presented by Aneta Korinkova. Register here.

 


 

Aneta Kořínková has been connecting the right people with the right jobs for more than 10 years. She recently launched a Job Podcast, in which she not only advises how and where to look for work, but also talks to guests about how to combine work, family and personal development.

Recruitment Academy is a unique certification and training authority in the field of recruitment. It currently offers its services in 12 countries in Central and Eastern Europe. In addition to training, the Recruitment Academy certifies experts in the field of recruitment. 

 

 

]]>
petra.vrbova@goodcall.eu (Petra Vrbová) Návody Wed, 25 Aug 2021 00:00:00 +0200
Jak skončit s prokrastinací https://www.hrmixer.cz/navody/664-jak-skoncit-s-prokrastinaci https://www.hrmixer.cz/navody/664-jak-skoncit-s-prokrastinaci Jak skončit s prokrastinací

 

S prokrastinací máme asi zkušenost všichni. Je to tendence odkládat nepříjemné úkoly na později či na dobu neurčitou. Samotné slovo prokrastinace vychází z latinského pro-crastinus neboli patřící zítřku. Není to efektivní čas pro odpočinek, jak se mnozí domnívají. Spíše prodlužování doby, kdy se pustíme do aktivity a mezitím nám ubývá energie a narůstají pocity viny.  Co s tím? Uvádíme pár tipů, jak s prokrastinací bojovat a zvládnout jí efektivně a s grácií.

 

S chutí do toho a půl je hotovo

 

Nejdůležitější je vždy začít. Pustit se do úkolu, ačkoliv třeba ještě nevíte, jak přesně ho splnit. První krok vás někam vždy posune. Zpočátku se věnujte úkolu třeba jen 10 minut.Udělejte si základní rešerši. Popovídejte si o dané problematice s kolegou. Lépe se tak do úkolu namotivujete.

 

Najděte si na úkolu něco zajímavého/zábavného

 

Když pochopíte smysl a potřebu daného úkolu, budete se na jeho splnění i těšit. Rozšíříte si tak znalosti a dovednosti a do samotného vypracovávání se pustíte s větší vervou. 

 

TIP! Nezapomeňte si přečíst náš návod, jak se motivovat k dokončení vzdělání.

 

Rozděl a panuj

 

Nebojte se projekt rozdělit na jednotlivé části. Tyto části poté vypracujte postupně krok za krokem. Ke každému podúkolu si stanovte deadline neboli čas, ve kterém danou část dokončíte. Poté zhodnoťte, jak se vám daná část povedla a pokračujte na následující část. Tímto způsobem zvládnete dokončit celý projekt, který se zpočátku zdál jako velmi náročný a nesplnitelný.

 

Odpojte se od rušivých elementů

 

Pokud se například potřebujete učit, odhlašte se ze všech sociálních sítí a alespoň si vypněte vyzvánění na mobilu. Nekontrolujte v tu dobu emaily a koncentrujte se pouze na danou činnost. Neztratíte tak zbytečně čas, který potom můžete věnovat efektivnímu a zaslouženému odpočinku. 

 

Technika Pomodoro, efektivně si zorganizujte čas

 

Rozvrhněte si časové úseky na práci a na odpočinek. Při práci jsou pauzy velice důležité pro zachování duševní čilosti. Technika Pomodoro má 4 cykly, kdy se střídá 25 minut práce s pěti minutovou pauzou. Po těchto 4 cyklech je čas na pauzu delší. Doporučuje se od 15-30 minut.

 

Sepište si to-do list

 

Pro větší přehlednost si sepište seznam úkolů, co máte daný den vykonat. Položte si ho na viditelné místo a postupně si odškrtávejte splněné úkoly. Dobrý pocit vám jen poroste a budete mít větší chuť ke splnění dalších úkolů na papírku.

 

Ve dvou se to lépe táhne

 

Najděte si motivačního parťáka. Zkuste se domluvit třeba s kolegou v práci, se spolužákem v kurzu nebo s kamarádem, že na sebe budete dohlížet při plnění náročného úkolu. Vzájemně se poté můžete podporovat a nebudete se cítit na úkol sami.

 

Motivujte se

Stalo se vám někdy, že jste úkol dodělávali na poslední chvíli? Pracovali jste pod tlakem a tehdy je motivace velice účinná. Zkuste se odměňovat průběžně po splnění dílčích úkolů. A pokud odměny nezapůsobí, vyzkoušejte tresty. Kdy si cíleně odeberete něco, co máte rádi. Lépe si tak uvědomíte, že musíte pracovat tvrději. Tresty ale používejte opatrně a jen zřídka, abyste si naopak práci ještě více nezprotivili.

 


 

Pevně doufáme, že vám naše tipy pomohou prokrastinaci co nejvíce eliminovat. Jakmile se vám to podaří, inspirujte se našimi rituály pro efektivní vzdělávání. Pokud byste stále strádali s vašimi časovými možnostmi, přečtěte si, jak skloubit práci, studium a rodinu a vaše vzdělání dovést ke zdárnému konci. 

 

 

]]>
petra.vrbova@goodcall.eu (Petra Vrbová) Návody Mon, 23 Aug 2021 00:00:00 +0200
Jak psát pracovní inzeráty https://www.hrmixer.cz/navody/661-pracovni-inzeraty https://www.hrmixer.cz/navody/661-pracovni-inzeraty Jak psát pracovní inzeráty

 

Při náboru zaměstnanců je to pracovní inzerát resp. popis pozice, který potenciální kandidáti vidí jako první. Má značný vliv i na to, jestli vámi vytipovaní kandidáti budou o pozici mít zájem nebo ne. Pracovním inzerátem navíc vytváříte první dojem nejen o pozici, ale i o společnosti, pro kterou kandidáty hledáte. V dnešním blogu jsme pro vás připravili několik tipů pro psaní pracovních inzerátů, které vám pomohou upoutat několikanásobně více kandidátů.

Identifikujte svého ideálního kandidáta

Představte si, jak by měl vypadat váš ideální zaměstnanec včetně jejích/jeho kariérních cílů, kompetencí, zkušeností, schopností a dovedností. Lépe si potom uděláte představu, jakého člověka hledáte. Vlastnosti kandidáta rozdělte na nezbytné a na ty, které jsou výhodou a na základě toho hledejte.

TIP! Počet zaslaných životopisů můžete ovlivnit vybranými formulacemi. Pokud chcete získat vyšší množství životopisů, specifikujte požadavky obecněji. Chcete-li ovšem jen pár ale za to kvalifikovaných a relevantních kandidátů, stanovte do inzerátu přísná kritéria.

Obsah textu

Snažte se ho psát v rozsahu 300 - 400 slov a  používat krátké jednoduché věty. Doporučujeme důležité informace zvýraznittučným písmem a text strukturovat do odrážek. Dávejte si pozor na prázdné fráze, oborový žargon, přehnanou kreativitu a vtipy! Ne vždy poté kandidát pochopí, co jste tím vlastně mysleli. 

Důležitý je také tón komunikace, kterou text poskytuje. Zvolený styl by měl korespondovat s image dané organizace. Jinou formou se bude vyjadřovat reklamní agentura, IT startup, advokátní kancelář nebo korporátní banka. Dnešním trendem je psát příspěvek osobně a autenticky. Lépe to odbourává bariéry a navazuje vztah. Také je vhodné přiložit fotky či video pro lepší ilustraci 

TIP! Inzeráty vždy prokonzultujte s někým, kdo danou nebo podobnou práci dělá. Bude se totiž na text dívat pohledem člověka, který si inzerát bude číst.  

 

shutterstock 667715152

Struktura inzerátu

Úvod

Inzerát uveďte stručným popisem nebo přehledem role. Stručně uveďte čtenáře do toho, pro jakou společnost je pozice vypsaná a třeba co ji vede k tomu, že nabírá nové zaměstnance. Jestli je to tím, že společnost rozšiřuje síť poboček nebo expanduje do zahraničí.

Popis pozice

Používejte vhodná klíčová slova! Pokuste v popisu danou pozici konkretizovat. Vyzdvihněte i hlavní benefity dané pozice, ať už finanční ohodnocení nebo hrazené vzdělávání, příspěvek na dovolenou, 5-6 týdnů dovolené a jiné. 

Pozor! Nesnažte se být až příliš originální a raději se vyhněte slovům jako ninja a superstar.

Plat a lokalita výkonu práce

Náboráři u vybraných pozic vkládají informaci o platu už do názvu. Může to “na první dobrou” nalákat zajímavé kandidáty. Uveďte také, kde se kanceláře společnosti nachází a jaké je tam dobré dopravní spojení, možnost parkování apod.

Role a zodpovědnosti 

Tato část by se měla věnovat především popisu a aktivitám spojeným s pracovní pozici. Uveďte 3-7 hlavních činností, které kandidát bude zastávat. 

Používejte silná významová slovesa! Odpovědnosti oddělte systematiky do jednotlivých odrážek a každou z nich začněte jedinečným a silným slovesem. Například je rozdíl, když napíšete, že na této roli budete mít v teamu zodpovědnost za team 6 zaměstnanců. Namísto toho můžete uvést,  že na dané pozici budete “formovat 6 zaměstnanců ve svém teamu”. Také kandidát na této roli na projekt “nedohlíží”, ale “umožňuje” jeho úspěch. Jak vidíte, jedno slovo může nabídnout novou perspektivu, která změní mysl čtenáře

Požadavky na kandidáta

Tato část  bude pro váš inzerát nejméně atraktivní, a tak ji nedávejte na konec. Umístěte ji doprostřed mezi odpovědnosti (které evokují příležitosti) a benefity dané pozice.

Do seznamu požadavků dejte jen ty nejnutnější. Zbytečně kandidáty nezahlcujte desítkami triviálních požadavků. Mohli byste je odradit.

Ohodnocení a benefity

Lidé ze své podstaty chtějí být součástí něčeho většího než oni sami. Vzbuďte v kandidátech tuto touhu a pomozte jim představit si dopad jejich potenciálně nové práce.

Pokud najímáte vývojáře softwaru, vysvětlete, jak jejich software může pomoci ostatním.  Pomůže to lidstvu snížit nehody na silnici? Lépe komunikovat s rodinou? Získat čistou pitnou vodu každý den? Buďte konkrétní.

Prezentace společnosti

Tato část inzerátu by měla podat dostatek informací o společnosti a oboru, kterému se věnuje. Přidejte také podrobnosti o tom, jaké jsou její hodnoty a vložte také přidat odkaz na hodnocení například na atmoskop.cz.  

 


 

Nezapomeňte si také přečíst náš návod, jak na job posting nebo si poslechněte podcast s Filipem Mikšíkem, kde se dozvíte dalších 10 tipů na vytvoření efektivního pracovního inzerátu.

 

 

 

]]>
petra.vrbova@goodcall.eu (Petra Vrbová) Návody Mon, 26 Jul 2021 00:00:00 +0200
Microsoft online a zdarma vzdělává zájemce o byznys aplikace v GoodCall MS akademii https://www.hrmixer.cz/goodcall/660-microsoft-akademie https://www.hrmixer.cz/goodcall/660-microsoft-akademie Microsoft online a zdarma vzdělává zájemce o byznys aplikace v GoodCall MS akademii

  

Microsoft ve spolupráci s GoodCall rozšiřuje povědomí a znalosti v oblasti byznys aplikací a to nabízí primárně zdarma nebo formou zvýhodněných  placených kurzů v rámci Microsoft akademie pro byznys aplikace. Její absolvování vám pomůže proniknout do světa moderních technologií, získáte důležité IT znalosti, zlepšíte si vaše prezentační a prodejní dovednosti, začnete si formovat svoji osobní značku, využívat sociální sítě k vytváření kontaktů a hlavně se seznámite se způsobem agilního myšlení, které se vám bude hodit v životě i v práci.

Pro koho je Microsoft akademie určená

Absolvování kurzů microsoft akademie poskytuje unikátní příležitost v oblasti osobního i profesního rozvoje. Je určená nejen obchodníkům, manažerům, konzultantům a vývojářům podnikových aplikací, ale i všem zájemcům o technologie a oblast IT. Microsoft akademie vám pomůže stát se expertem na technologie, které firmám pomáhají v efektivitě a růstu. Získáte také přístup k nejnovějším materiálům, vzdělávacím procesům a postupům společnosti Microsoft.  Akademie je vhodná také pro studenty, kteří chtějí být před ostatními absolventy univerzit o krůček napřed při hledání práce.

Kurzy - certifikace - nové pracovní příležitosti 

Celý koncept Microsoft akademie je založený na 3 krocích, jejichž cílem je otevřít absolventům kurzů a držitelům certifikací dveře k pracovním příležitostem u předních společností. Vzděláním můžete postupovat následovně:

  • - na stránkách Akademie si nyní můžete přímo projít online moduly a postupně se propracovat ke kurzům nazvaným Příprava na certifikaci
  • - tyto kurzy jsou nabízeny zdarma a všem absolventům je následně poskytován voucher na mezinárodní certifikaci také zdarma!
  • - absolvováním jednotlivých modulů a získáním MS certifikace se můžete státprofesionálem v oblasti MS byznys aplikací a můžete získat vysněnoupráci u jednoho z Microsoft partnerů. 

Oblasti osobního rozvoje

Pusťte se do první vzdělávací cesty - Chci začít - a postupně směřujte k první certifikaci. Pokud jste již pokročilý odborník, vyberte si cestu obchodníka nebo konzultanta a získejte další certifikace.

 

 

CHCI ZAČÍT

 

Začněte hned první oblastí, a to úvodem do byznys aplikací. Dozvíte se více o Dynamics 365, osobním brandu a marketingu, Agile Mindset, B2B social selling a mnoha dalších oblastech. Celý modul zakončíte získáním celosvětově uznávané certifikační zkoušky MB-910 nebo MB-920.

 

CHCI BÝT OBCHODNÍKEM

 

V této oblasti kurzu se naučíte novému přístupu prodeje byznys aplikací, kde se snoubí softwarová podpora s agilním přístupem obchodníka. Dozvíte se zde také více o Agilní přístupu v oblasti (Pre-)Sales, osobním marketingu, B2B social sellingu a také o využití oborových akcelerátorů.

 

CHCI BÝT KONZULTANTEM

 

V konzultantské oblasti kurzů na vás čeká hned několik variant, a to konzultantství pro  prodejní procesy péči o zákazníky, péče o zákazníky, digitalizace procesů, byznys procesy, řízení projektů a zdrojů firmy a ekonomika a finanční zdroje firmy.

 

 


 

Využijte této šance absolvovat online zdarma kurzů od Microsoft. Získáte nejen komplexní vzdělání včetně certifikací, ale také se o vás firmy poperou. Z partnerů Microsoft se vám otevírají dveře k nové práci třeba u společnosti Autocont, Actum Digital, Konica Minolta Ortex, Allium, kWare a další. Přejeme vám hodně štěstí v novém prostoru pro online vzdělávání v oblasti byznys aplikací.

 

 

]]>
petra.vrbova@goodcall.eu (Petra Vrbová) GoodCall Mon, 19 Jul 2021 00:00:00 +0200
Jak se motivovat k dokončení online vzdělání? https://www.hrmixer.cz/navody/657-motivace-vzdelani https://www.hrmixer.cz/navody/657-motivace-vzdelani Jak se motivovat k dokončení online vzdělání?

 

Online doba má mnoho výhod, je ale daleko těžší se koncentrovat na studium a oddělit pracovní výkon od odpočinku v prostředí domova. V jednom z posledních článků jste se mohli dočíst, jak vlastně skloubit práci, studium a rodinu. V dnešním článku se podíváme na několik tipů, které vám umožní efektivnější motivaci ke studijnímu výkonu.

 

Věnujte pozornost přípravě pracovního místa

 

Je důležité si určit prostor ke studiu, kde vás nebude nic rozptylovat. Zvolte místo v prosvětlené, vyvětrané místnosti. Posaďte se na židli nebo křeslo s opěradlem, aby vás po čase nebolela záda. Rozhodně nestudujte v posteli, zde je tělo zvyklé odpočívat. Proto se vám bude stávat, že studium nebude tak efektivní, spíše vás bude uspávat. Vypněte si mobilní telefon, nebo ho alespoň odložte z vašeho dosahu.

 

Odměňujte se

 

V průběhu studia se odměňujte maličkostmi. Dejte si dobrou svačinu. Po pár prostudovaných stránkách si pusťte oblíbenou písničku a zatancujte si. Zavolejte kamarádovi nebo kolegovi. Po větším celku, například po splnění závěrečné zkoušky, by měla následovat velká odměna. V průběhu studia se na ní budete těšit a poslouží jako motor k dosažení vašeho cíle. Může to být třeba dovolená, večeře v luxusní restauraci, skok padákem. 

 

Dávejte si pozor na dodržování režimu

 

Ať už se to týká jídla či spánku, nezapomínejte ani na jedno. Mozek při studiu spotřebuje více cukru, aby fungoval rychle a efektivně. Spánek zase potřebujeme k tomu, abychom si čerstvě naučenou látku uložili do paměti a následně ji byli schopni znovu vybavit. Nastavte si proto ideální počet hodin spánku a přesné časy, kdy budete chodit spát a kdy vstávat. To vám udrží den v pevném rámci a nestane se, že byste poté něco nestihli. 

 

Kombinujte studium se sportem

 

Kromě zmíněného režimu, myslete i na pohyb. K nastartování mozku stačí mohdy jen procházka na čerstvém vzduchu nebo krátké ranní cvičení jógy. Je dobré se protáhnout i v průběhu dne a tím předejít bolesti zad.

 

Sepište si to-do list

Ideálně večer před dalším dnem studia si vezměte papírek a tužku a napište si seznam úkolů, které jsou potřeba udělat následující den. Ráno tak vstanete a hned se můžete pustit do práce, aniž by vám čas bralo zdlouhavé přemýšlení nad tím, co je vlastně potřeba udělat přednostně. Neztratíte tak zbytečně čas.

 


Věříme, že vám naše tipy pomohou studium brzy dokončit a vytěžit z daných oblastí studia co nejvíce. Nezapomeňte si také přečíst naše tipy na zdravé rutiny, abyste se ze současného pracovního a studijního nezbláznili a naopak z něj vykřesali co nejvíc.

 

 

 

 

]]>
petra.vrbova@goodcall.eu (Petra Vrbová) Návody Wed, 14 Jul 2021 00:00:00 +0200
Proč popularita outsourcingu recruiterů stále stoupá? https://www.hrmixer.cz/goodcall/656-recruitment-outsourcing https://www.hrmixer.cz/goodcall/656-recruitment-outsourcing Proč popularita outsourcingu recruiterů stále stoupá?

Současná turbulentní doba ve spojení s covidem vyvolala zvýšený zájem o RPO neboli outsourcing recruiterů. Proč popularita RPO služeb tak rapidně stoupá? To se dozvíte v dnešním článku.

Co je Recruitment Outsourcing  

RPO neboli Recruitment Process Outsourcing je forma spolupráce, kdy společnosti převádějí na outsourcované recruitery částečný nebo kompletní nábor. Outsourcing recruiterů je velice jednoduchým a efektivním řešením, když například potřebujete krátkodobě rozšířit své HR oddělení, chcete identifikovat a monitorovat efektivitu náboru, nebo hledáte vysoce kvalitní zaměstnance 

Pro koho je Recruitment Outsourcing (RPO) vhodné?

Outsourcing recruiterů je výhodným řešením jak pro jednotlivce, startupy i zaběhlé firmy různých velikostí. Svou škálou úkonů totiž pokrývají potřeby všech subjektů, a to od dodání shortlistů, longlistů, přes průzkumy pracovního trhu, HR consulting až po standardní zavedení funkční personální agendy a samozřejmě náboru zaměstnanců. 

 

Proč je RPO řešení tak efektivní?

Optimalizace nákladů 

Jednou z hlavních motivací pro využívání RPO je optimalizace nákladů. RPO specialisty si můžete najmout na jednorázové úkony nebo krátkodobé projekty. Snížené náklady, které byste vynaložili na stálé personalisty, vám umožní investovat do dalších klíčových oblastí.

Flexibilita a škálovatelnost

RPO umožňuje společnostem velice flexibilně snižovat i zvyšovat počet získávání talentů podle toho, jak se mění náborové potřeby. 

Zkrácený náborový proces

S příchodem RPO do společnosti zefektivníte kvalitu náboru a tím tak podstatně můžete zkrátit trvání náborového procesu. Navíc díky RPO specialistovi identifikujete místa v náboru, které vyžadují vylepšení procesů a lépe pak i předpovíte budoucí náborové potřeby.

Zvýšení kvality kandidátů 

Poskytovatel RPO má k dispozici nejnovější a nejmodernější technologie pro hledání talentů. Také má k dispozici i vlastní databázi kontaktů, což může zrychlit proces hledání vhodných kandidátů. Navíc i samotní RPO specialisté disponují velice zajímavou sítí talentů. 

 

Tip! Přečtěte si, proč je práce v RPO pro recruitery povýšením jejich kariéry na vyšší úroveň.

Reporting

RPO podává zprávy o aktivitách, sleduje plnění stanovených KPIs a zaznamenává přehledy o úkonechspojených s náborovými procesy.  To vše může pomoci při rozhodování a také poskytuje objektivní pohled na efektivitu náborových procesů.  

Profesionální podpora a osobní přístup

RPO specialisté mohou proškolit vaše kolegy v současném HR oddělení. Pomohou vám také nastavit a zoptimalizovat jednotlivé kroky náborového procesu

 

 


 

Po dočtení našeho dnešního článku je vám už více než jasné, proč je RPO zejména v poslední době a covidovém čase tak rozšířený. Více o RPO službách od GoodCall se dočtete zde. Navíc RPO teamu hledáme nové kolegy zejména na pozice IT recruitmentu. Více zjistíte na našich stránkách. Přidejte se k nám!

 

 

]]>
petra.vrbova@goodcall.eu (Petra Vrbová) GoodCall Fri, 09 Jul 2021 00:00:00 +0200
Rozhovor s Jirkou Pénzešem, lektorem IT terminologie pro recruitery https://www.hrmixer.cz/rozhovory/655-it-terminologie https://www.hrmixer.cz/rozhovory/655-it-terminologie Rozhovor s Jirkou Pénzešem, lektorem IT terminologie pro recruitery

 

Nábor IT specialistů je velice specifická oblast recruitmentu. Povídali jsme si s Jirkou Pénzešem, lektorem kurzu IT terminologie pro recruitery v Recruitment Academy, o tom, jaký je teď přístup IT specialistů ke změně práce a jak je zaujmout pracovními nabídkami.

 

 

Jirko, povězte nám, jak se v současné době staví ajťáci ke změně zaměstnání?

 

Obecně stále platí, že dobří kandidáti jsou zaměstnaní. Pokud ale dobře zaujme projekt či nový tým, tak věřím, že o změně začne uvažovat každý. Důležité je, jak kandidáta oslovíte a jak novou pracovní příležitost popíšete. 

 

 

Co je první věc, která ajťáky zajímá u nové pozice?

 

Nabídek a příležitostí je dnes stále mnoho a ze své zkušenosti mohu říci, že je to primárně typ projektu a tým, který za ním stojí. Důvody nemusejí být ale nutně jen technologické. Důležité je, aby projekt pro kandidáta dával smysl - ať už tím, co projekt přináší světu či jaké má ambice nebo samozřejmě tím, jaké technologie používá. Pokud se bavíme o projektu, který se tvoří již několik let a jeho atraktivita tak může klesat - je pro kandidáte důležité, jak současný tým přistupuje ke změnám a dalšímu rozvoji projektu. I letitý systém v bance může být stále atraktivní, pokud mu současný tým věnuje patřičnou péči a snaží se držet krok. Proto je důležitý i tým. 

 

 

Prozraďte nám, jaké jsou největší „kameny úrazu“ v IT náboru? Čeho by se měli recruiteři vyvarovat?

 

Nedostatečný popis nabízené pozice. Všímám si, že recruiteři často podceňují popis nabídky. Vyjmenují pár technologií, standardní benefity, sektor a tím popisek končí. Mnohdy to působí až genericky a to lidé v IT světě mohou poznat. Věřím, že na každém projektu se dá vypíchnout něco zajímavého, co kandidáta osloví. Dnes není dobré tvořit v páku ve velikosti platu či kariérním růstu, ale naopak ve všech ostatní atributech nabízené pozice. Proto si myslím, že je důležité se orientovat v IT světě, aby se lépe navnímali jeho potřeby. 

 

 

Co vás osobně přimělo k tomu věnovat se vzdělávání IT recruiterů?

 

To je jednoduché, aby člověk, který není z IT, dokázal více porozumět světu softwarového vývoje. Není vůbec jednoduché se ve všech těch termínech, zkratkách nebo programovacích jazycích zorientovat. Zároveň IT vlak jede šílenou rychlostí a držet krok tak není vůbec snadné. Kurz si klade za cíl přiblížit posluchačům svět programátorů a IT, aby se v něm dokázali lépe zorientovat a více chápali jeho potřeby.

 

 


  

Pokud i vy tápete v IT náboru, zarezervujte si své místo na online kurzu Jirky Pénzeše na téma IT terminologie pro recruitery, a to dne 21. 7. 2021 od 9:00. Cena kurzu je 3 800 Kč bez DPH.

 

 

]]>
petra.vrbova@goodcall.eu (Petra Vrbová) Rozhovory a videa Thu, 01 Jul 2021 00:00:00 +0200